Side:Bekjendelser.djvu/54

Denne siden er godkjent

fjelle nedenfor huse og ser ned paa os, som for aa holle øje me os.

— Har Di bett Majken om aa hindre mei i aa faa snakke me Dem? spør jei endeli.

— Nej.

— Vil Di da gaa ned til bryggen der — jei peker paa træbryggen dernede tilhøjre — og la mei faa snakke noen or me Dem?

— Ja, svarer hun, og vi gaar nedover.

Strax ovenfor bryggen, ve Frithofs grønne sjægte, som ligger optrukket paa lann me kjølen i vejre, stanser jei og læner mei op mot sjægten, me volsomt bankende hjerte. Hun blir staaende foran mei. Vi staar der lit og ser paa hverandre, hun kolt og fremmed paa mei; jei ængsteli spørgende paa henne — saa endeli sier jei — stemmen skjælver en smule skjønt jei anstrænger mei for aa hindre det:

— Er det altsaa Deres siste or, det Di skrev til mei i formidda?

— Ja.

— Og Di vét hva det var Di skrev?... Di husker den, denne lappen? — og jei tar den frem og rækker henne den.

Hun tar den, ser et øjeblik paa den gule frynsete lappen og snur den i haannen — og leverer mei den saa tilbake:

— Jei hadde ikke noe andet papir ve haannen! sier hun.

— Jei mener... husker Di hva der staar paa den?

— Ja, jei kan den utenat.