Side:Bekjendelser.djvu/57

Denne siden er godkjent


— Nej gusjelov! sier hun fornøjet — dem har jei da faat dugget litt til for Dem!...

Vi er kommen op omkring huse, hun springer let op a trappen og kommer strax ut igjen me den store gule straahatten paa hode, og vil gaa nedover igjen. Saa sier jei sagte og bønli:

— Vera! enten dette naa er siste gang jei faar lov aa se Dem eller ikke — kan Di ikke i ethvert fall naa bli her en stunn og drikke en absinth sammen me mei, og saa gaa hjem lannevejen siden? — jei skal følle Dem...

Hun betænker sei litt.

— Ajo! sier hun saa — men, jei maa være ve baaten klokken et kvart over syv; faderen kommer nemli iaften!

Og saa roper hun ned til dem i baaten: Rejs dere! jei gaar lannevejen!

Nølende skyver de fra bryggen dernede og ror utover. Et øyeblik staar vi der og ser efter dem — saa gaar vi sammen inn i den blaamalte stuen. Der flytter hun kurv-gyngestolen hen til det røbrune klaffebore og sætter sei i den, me ryggen mot vinduerne. Jei henter frem absinthflasken og glasser og tar inn is og skjænker i, og sætter mei saa ned ve højre side a bore og ser paa henne. Og vi nikker til hverandre og drikker — og blir saa sittende der og se hverandre trist inn i øjnene...

— Faar jei lov aa ta haannen Deres? spør jei tilslut.