Side:Bekjendelser.djvu/58

Denne siden er godkjent


Hun rækker mei den og trykker mine fingre, like trist.

— Er det altsaa ikke slukket ut derinne det Di har følt for mei? spør jei sagte.

— Nej! — hun ryster langsomt paa hode og ser ned for sei — det kommer nok aldri til aa slukke ut...

— Men Di er mindre gla i mei enn før?

— Nej, svarer hun sagte og løfter sine øjne paa mei — og jei ser at det er sant...

Og jei blir sittende der me hennes haann i min og se henne inn i de bløte kjærlie sørgmodie øjnene...

Men saa sier jei sagte, me skjælvende stemme:

— Vera? visste Di hva Di gjore da Di skrev det breve til mei i formidda?... Forsto Di da Di sente det, hva jei ville føle naar jei fik det?

— Ja, svarer hun sagte og ser igjen ned for sei.

— Og Di sente det allikevel...

— Ja.

Og som hun sitter der og ser ned for sei, siler taarerne stille ned a hennes kinner og næse — og pludseli kaster hun sei til siden, inntil mei, me armene om min hals, og trykker sit kinn haart op imot mit.

— Er du vonn paa mei for det? hvisker hun om litt.

— Nej, hvisker jei sagte tilbake, og taarerne triller ned ogsaa a mit ansikt — vonn, det vét du jo at jei aldri kan bli paa dei. Men at du noensinne hadde vært gla i mei, det trodde jei jo ikke da jei fik det breve... og hvordan man kan gjøre saan me en man er gla i — det forstaar jo ikke jei... jei skjønner jo ikke dei jei...