Side:Bekjendelser.djvu/63

Denne siden er godkjent

den dagen, og han forlangte det saa absolut. Det var hans skyll ossaa, at jei ikke hadde kunnet snakke me dei om formiddan da jei møtte dei hernede i skoven. Da jei gik hjemmefra for aa møte dei hadde han nemli sagt, at hvis jei ikke var tilbake igjen om en time, ville han ha skutt sei imens...

Jei gaar noen skritt uten aa tale — saa sier jei hæst:

Det vil jei aldri kunne tilgi ham!

— Jamen, sier hun — det var fordi han var saa jaloux! Om natten like før, mens han laa hos mei, saa laa jei og fantaserte — og talte hele tiden bare til dei... Det kunne jo ikke være noe morsomt for ham...

— Allikevel! — du hadde jo sagt at du ville gifte dei me ham, og han visste at jei skulle dø — at det var min siste dag! Og da var det daarli gjort, baade likeoverfor dei og likeoverfor mei — især efter alt hva vi før har vært for hverandre.

Hun gaar der og stirrer hen for sei uten aa svare. Om litt sier jei sagte og frygtsomt:

— Vera? er du endda mest gla i mei?

— Ja, sier hun og venner sine store sorgfylte øjne imot mei — aah, men du: jei skjønner ikke hvordan dette skal gaa! — og hun lægger sin arm op om min skulder og trykker sit varme kinn mot mit...

Skjælvende lægger jei armen om hennes liv, trykker henne sagte inntil mei, og hvisker det stille:

— Vera, hvor du gjør mei lykkeli!... tak for at du er saa gla i mei som du er — alt faar gaa som det kan...