Side:Bekjendelser.djvu/64

Denne siden er godkjent


og jei blir gaaende der me armen om hennes liv og kinne trykket inn mot hennes, lykkeli mitt i min fortvilelse — intil hun pludseli stanser og sier:

— Naa maa du ikke følle mei længer!

Skjælvende opdager jei at vi er rukket dit ned hvor vi altid maa skilles, og jei slipper henne angest og bare ser sykt op paa henne. Et øjeblik ser hun trist og tongt tilbake paa mei, men sætter sei saa ned ve siden a vejen, armene hvilende paa sine knæer, og stirrer taus ned i jorden. Jei sætter mei ve siden a henne og klapper henne sykt nedover skulderen og armen — gud hvor jei elsker hver plet paa henne!...

Saa ser hun op me store triste øjne, og sier overgit:

— Du! naa tror jei jei vil avertere posten som Vera ledi.

Det føles som en bebrejdelse... som gjør jei henne ont ve aa være her — og saa sier jei stille:

— Jamen Vera, det er dei sell som har oprettet posten.

Det er det! men dengangen visste jei ikke hvor vanskeli den var.

— Men hvis der naa melte sei én som kunne overta posten — jei ser henne alvorli inn i øjnene — Vera! ville du saa gi den fra dei?

— Nei, sier hun lissom for sei sell og ser hen for sei — nej, det ville jei ikke.

— Tak! — mine øjne blir vaate og jei læner taknemmeli hode mot hennes skulder.