Side:Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger.djvu/3

Denne siden er godkjent

Biskop

Jens Nilssøns

Visitatsbøger og reiseoptegnelser

1574–1597.

Udgivne efter offentlig foranstaltning

ved

Dr. Yngvar Nielsen


Kristiania.

A. W. Brøggers Bogtrykkeri

1885