Side:Bjørnson - Engifte og mangegifte.djvu/34

Denne siden er godkjent

med håndslag og pagt; de tidlige går neppe så for sig. De består vel i, at hun føler sig sikker på, at det er hende, han mener, og han kan gi sit liv på, at hun vil vente på ham, — og så venter de. Havde vi kunskab om, hvormange slige forlovelser har båret over fristelser, så velsignede vi dem. Naturligvis, dersom det skal bli til ægteskab, må de unge undervejs ærligt ha byttet ud, hvad som går til hjerte eller vilje af alt det, de har lært, så de fremdeles holder takt og fodlag. De lykkeligste ægteskab på jorden har været en del af disse; i ingen anden alder end vor første ungdom er vi så sikre i følelsen for det med vor egen natur samhørige, d. v. s. så ovenover alle andre hensyn end dette ene.

Men skal et ægteskab få indgås i fuldmoden alder (eller noget så nær efterat den er nådd), må hverken parterne eller deres forældre møde op med store krav til indtægten. Kvinden har hidtil ikke kunnet eller villet bære sin del til ernæringen, har derfor ikke sat krav, efter hvad hun selv evnede, men efter hvad hun faldt på. Kvindens selvstændigere opdragelse og undervisning vil efterhånden gjøre ende på sådant.

På landet hos bønderne er kjøkkenet det største rum i huset; dér samles alle til måltiderne, dér holder de sig, når de har fri. I Amerika blev jeg glad ved at se det samme i byerne hele middelklassen over og tildels udover den: et stort, lyst, vel ventileret kjøkken som det fornemste rum