Side:Johan Sebastian Welhaven liv og skrifter.djvu/101

Denne siden er korrekturlest

Mange, der skoggerle over hans Kamp med Veirmøllerne, — men Faa, der, som jeg, tilraabe ham et alvorligt og ærligt ment Varsko !

Og du, som fulgte Helten i Ledingsfærd,
og svang fra Æselsryggen dit rustne Sværd,
du fyldte ud Figuren, der stod in blanco;
thi du blev Riddersmanden en trofast Sancho!»[1]

Welhavens polemik her minder i hele sit snit om J. L. Heibergs strid med Hauch og hans kolleger, Hjort og Wilster, ved «Lidenskabernes Academie i Sorø». Denne feide førtes i vaaren 1830, og man kan være sikker paa, at Welhaven har været optaget af den. Heiberg havde blandt andet sammenlignet Hauch med Don Quixote og sagt, at han allerede havde en Sancho Panza.[2] Heiberg er jo over al maade overlegen og tager forfærdelig paa vei ligeoverfor Hauch. Han finder, at «Smag og Correcthed ere Egenskaber, hvorpaa det meget skorter i vor nyeste Litteratur». «En Poet, der taler om Fuglenes «skaldetpibende Unger», om en «smækkertblussende Mø», og bruger Lignelser, som: «Umodstaaelig blaa, lig en Jomfru» {vid.

  1. I, s. 11.
  2. J. L. Heibergs Prosaiske Skrifter, X s. 45.