Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/100

Denne siden er ikke korrekturlest


TVEID HEHRE1). 89 K3e:.?ig, af skyld 9.88 mark. Husdyrhold i ]891 var: l best 8 storfæ, 1 svin, 4 bøns, 7 bikuber. Udsæd i l89O var: 2 bl bvede, O.2ð bl. byg, 4.7 bl. bavre, O.18 bl. vikker, 22 bl. poteter 31 kg. græsfrø. 4 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. I1Ï)“6’1?íg, af skyld 8.53 mark. Husdyrbold i 1891 var: 1 hest 6 sto1—fæ, 3 bøns, 5 bikuber. Udsæd i 1890 var: O.5 bl. hvede 0.5 bl. byg, 3.5 bl. havre, O.1 bl. vikker, 1O bl. poteter, 20 kg græSfrø.. ().25 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. løen-ig, af skyld 12.16 mark. Husdyrbold i 1891 var: l hest 9 storfæ, 2 svin, 13 bøns. Udsæd i 189O var: l.7 bl. bvede, 1 bl. rug, O.7 bl. byg, 4 bl. bavre, 18.7 bl. poteter, 15 kg. græs- f1—O. 2 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. Til gaardene Kjevig hører laksefiske. Ved gaarden Kjevig tænkte man i sin tid paa at anlægge en by, men man valgte Storesanden, hvor nu Kristiansand ligger. Gjusv-ig, skrives ogsaa .]usvig, Justvig. af skyld 5.16 mark. HuSdyrbold i l891 var: 1 best, (i storfæ, 5 l1ø11s. Udsædi 189O var: 0.5 bl. hvede, 1.4 bl. havre, 5.6 l1l. poteter, 1O kg. gi-æsfrø. O.24 ar anvendtes til kjøkkenha.vevækster. Gje(svig med Auglandsdalen,— skrives almindelig (Î(;l(m(lsdalen, tilsammen af skyld 6.77 mark. Husdyrhold i l89l var: 1 best, 7 storfæ, 1 faar, 2 bøns. . Udsæd i 189O var: 0.87 bl. bvede, O.7 bl. byg, 2.10 bl. havre, 4.2 bl. poteter, 7 kg. græsfrø. 0.30 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. (—;j(;’“7’Y2(’—S med Bellevigen. af skyld 6.81 mark. Husdyrbol(l i 1891 var: 1 best, 8 storfæ, 2 faar, 3 høns, 15 bikuber. Udsæ(l i 1890 var: O.7 bl. bvede, O.9 bl. byg, 2.8 bl. havre, 7 bl. poteter, 25 kg. græsfrø. O.64 ar anvendtes til kjøkkenbavevækst-er. Før-(?i(l med Kostøl (2.84), tilsammen af skyld 8.87 mark. Husdyrbo1d i 1891 var: 1 best, 10 storfæ, 8 bikuber. Udsæd i 1890 var: 0.52 bl. bvede, O.7O bl. byg, 4.2 bl. ha.vre, O.17 bl. havre til grønfoder, 8.4 bl. poteter, 7 kg. græsfrø. I ar anvendtes til tur-nips og 2.56 ar til kjøkkenhavevækster. Fei-eid, af skyld 6.32 mark. Husdyrbold i 1891 var: l best, 9 storfæ. Udsæd i 189O var: 0.35 bl. bvede, 0.7() bl. byg, 4.2O bl. havre, 5.6O bl. poteter, 5 kg. græsfrø. 2.64 ar anvendtes til næper og 2 ar til kjøkkenhavevækster. F67“8í(I, af skyld 5.51 mark. Husdyrbold i 1891 var: 1 best, 7 storfæ, 4 faar-, 3 høns, 2 bikuber. Udsæd i 189O var: O.:35 bl. hvede, 0.35 bl. byg, 3.5 bl. ha-vre, 4.2 bl. poteter, 5 kg. græsfrø. 0.4 ar anvendtes til næper og O.1 ar til kjøkkenbavevækster.

lal(1þ(er, af skyld 6.51 mark. Husdyrbold i 1891 var
l

hest, 7 storfæ, 4 faar-, 1 svin, 3 bøns. Udsæd i l890 var: 0.5 bl. hvede, O.5 bl. rug, O.4 bl. byg, 2.5 bl. ha.vre, 5 bl. poteter. O—5 ar anvendtes til gulerød(ler og O.5 ar til kjøkkenbavevækster. ) i D D C S