Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/115

Denne siden er ikke korrekturlest


104 1.1sTEH OG i1.xN1)A1.S AMT. — hl. havre, 5 hl. poteter, O.5 ar til gulerodder, O.5 ar til kaalrabi, O.5 ar til andre rodfrugter, 15 kg. græsfrø, 3O ar er have, deraf anvendtes 1.Ö ar til kjøkkenhavevækster. I haven var 8O frugt- træer. Husdyrhold: l hest, 9 storfæ, 1 svin, 12 høns. Den 3dje de(eember 19OO havdes her l enSpændt 4—hju1et arbeidsvogn, 3 2—hjulede arbeidskjærrer, 1 slaa— og meiemaskine. De 13 brug med over 5 skyldmark er: ]f(;se)zl2m(?, kaldes KlI(l)’)’(’I’íg(’)l, af skyld 6.49 mark. Udsæd: O.7 hl. hvede, 2 hl. hav-re, 8.4 hl. poteter, O.5 ar til gulerødder, (l.5 ar til kaalrahi, 4(l ar til andre rodfrugter, l2 kg. græfrø. 22 ar til have, hvoraf ].4 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. I haven var 6O frugttræer. Husdyrho1d: 1 hest, 6 storfæ, 2 svin. 3dje deeember 190O havdes her 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 slaa— og meiemaskine. -S’fromme, Hm-e, af skyld 5.29 mark. UdSæd: O.7 hl. hvede, 5 hl. havre, 5 hl. poteter. 0.6 ar til gulerodder, O.Ö ar til kaal- rabi, 0.4 ar til andre rodfrugter, ti kg. græsfrø. 50 ar til have, hvoraf 1.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. I haven var 160 frugttræer. Husdyrho1d: 1 hest, 7 storfæ. 3dje december 19OO havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer og l slaa— og meiemaskine. Ha(mPs, af skyld 5.18 mark. Udsæd: O.7 hl. hvede, 1.74 hl. havre, l hl. poteter, O.15 ar til gulerødder, O.“1O ar til turnips, 02O ar til kaalrabi, ?3.5 ar til andre rodfrugter, 8 kg. græsfrø. 8 ar til have, hvoraf 0.8 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. I haven var 2O frugttræer. Husdyrhold: l hest og 6 storfæ. 3dje decen1ber 19OO havdes her 2 2—hjulede arl)eidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. ‘ i I—[a(mes, af skyld 6.96 mark. Udsæd: 1 hl. hvede, 2.8 hl. havre, 5 hl. poteter. 0.2 ar til gulerødder, O.—I ar til kaalrabi, O.4 ar til andre rodfrugt=er, 25 kg. græsfrø. Til have brugtes l8 ar, hvoraf l ar anvendtes til kjekkenhavevækster. I haven var 4O frugttræer. Husdyrhold: 1 hest, 6 storfæ, 1 faar, l svin, 16 høns. 3dje deeember 19OO havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 slaa— og meiemaskine. l-’igr()l(l, gaardnavn H(can(‘s, af skyld 7.37 mark. UdSæd: O.7 hl. hveded 4 hl. havre, 7 hl. poteter, O.5 ar til gulerødder, 0.25 ar til turnipS, O.25 ar til kaalrabi, 0.3 ar til andre rodfrugter, 53O kg. græs-fro. Haveareal 4O ar, hvoraf 1.3 ar anvendtes til kjøkkenl1avevækster. I haven var 140 frugttræer. I—Iusdyrhold: l l1est, 7 storfæ, l faar, 2 svin, 2 hønS. 3dje december 190O hav-des her 3 2—hjulede arbeidskjærrer og l s1aa— og meiemaskine. JIar(—“s ()jɔ() Z—Pose)2kr(mf.2, regjeringSraad, Senere statsraad, er fedt paa gaarden Vigvold i Randøsund 25de januar 1762, sen af kaptein, Senere major og kommandant paa Vardøhus ()fio Christian ]i’os1—al-r(mf.Zi og II’(I’)“(‘7J .Ioham?e Rmming. Han døde i Kristiania