Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/117

Denne siden er ikke korrekturlest


106 LISTER OG MANDALS AMT. Fi(Ue, af skyld l.72 mark. tilsammen af skyld 5.71 mark. Udsæd: 3.14 hl. havre, 4.17 hl. poteter, 0.04 ar til gulerødder, 0.05 ar til kaa]rabi, 3 kg. græsfrø. Have 29 ar, hvoraf 0.2 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1 haven var 85 frugttræer. Husdyrhold: 1 hest, 7 storfæ. 3dje december 190O havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Kosc;ig, skrives almindelig Korsuig, af skyld 7.37 mark. Ud- sæd: 7 hl. havre, 4.6 hl. poteter, O.4 ar til gulerødder, 0:3 ar til kaalrabi, O.3 ar til andre rodfrugter, 24 kg. græsfrø. Have- 8 ar, hvoraf l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 20 frugttræer. Husdyrhold: 1 hest, 8 storfæ, 3 faar. 3dje december 19O0 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer og l slaa— og meiemaskine. De 28 brug med over 3 skyldmark er: ])1:ergsø(“1:, af skyld 3.77 mark. Som, af skyld 3.:3:3 mark. S“m, af skyld 3.33 mark. Strøm-mP, ytre, af skyld 3.26 mark. 1S’f1“(nm“e, ytr(—, og Tor-p, af skyld 3.26 mark. Strøm-meg yt1—(“, af skyld 4.82 mark. Strømme, øm-e, af Skyld 4.92 mark. I—[aanes, af skyld 23.6:3 mark. Slaggdalen, af skyld 3.92 mark. B(’)’Zttl3, af skyld 3.8O mark. Time“es,:1edre, af skyld 4.36 mark. 7VfMt(’Il(’8, )I(’1Z]’8, af skyld 4.:36 mark. Lykk()dr(mg, af skyld 3.21 mark. ];ykk(Wd1—a“g (l*estergaard), af Skyld 3.:31 mark. Dr-ange, af skyld å3.31 mark. ])r(mge (2 parceller), af skyld 4.8l mark. Dr-a):ge. af skyld 3.4O mark. Ej’tevaag, af skyld 4.89 mark. Effevaag, af skyld 4.Ö1 mark. Bjørnes((1d (2 pareeller), af skyld 3.42 mark. lV’)“iksta(l, af skyld 3.5O mark. Kc1ar(=“n(1s, skrives ogsaa K:;arne-V (:3 parceller), af skyld 4.8O mark. Ha-ndøen, af skyld 3.56 mark. .Sfokk(W, af skyld 3.09 mark. Holte (2 parceller), af skyld 4.9:§ mark. De-e-rg.S“nP.s, af skyld 3.21 mark. Dvergsnes. af skyld ?3.47 mark. T(myen, gaardnavn Da-ergsnes, af skyld 3.4O mark. Ikke til nogen af de anførte brug ligger der husma-ndspladse. Gamle gaar(lna vne i Randøsund hei-red er: 59. Torsvigen *j)öI’í-9l’t‘k. 62. Strømme 2’ Straumi. 63. Haanes *Hánes. ri 7. Bei neSta d ’?=B(’in a.stað i r. 7l . Drange Dr(mgr. 73. Aannevig *.4—rna(rj1;[k. 74. Eftevaag *Alp(arvágr. 78. Bjørnestad *Rj(1rna( )Ë)sta()ir. 79. Frikstad =?=þ’ri1)rekssta()i)“. 84. TOYSØ9Il *1 ’(5risoy. 88. Randøen Ran(lar.vun(l, nævnes Fornm. s. IX, 17. 9 6. Dvergsnes *l)c:ergsnes.