Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/12

Denne siden er ikke korrekturlest


Kristiansand by. Beliggenhed størrelse og grændser. Kristiansand, stiftstad i Kristiansand stift, ligger paa 58Ó 7‘ 44” nordlig bredde og 2Ó 43‘ 30” længde vest for Kristiania meridian eller 8Ó 0‘ 0“ længde øst for Greenvvich. Byens areal udgjør efter den officielle statistik 16.04 km.2 Kristiansand, der ofte skrives Chr-istiansand eller Christians- sand (med to s’er), har navn efter Kristian IV, som besluttede anlæg af en by paa Storesanden under gaardene Grim og Eg. Da navnene Kristiansand og Kristiansund let kan forveksles i skrift, betegnes ofte Kristiansand paa breve med Kristiansand S og Kristiansund med Kristiansund N. Kristiansand stiftstad indbefatter, saaledes som senere omtalt, foruden den egentlig bebyggede by en større 1andstrækning nord- vestlig og vestlig for selve byen, de gamle gaarde Eg og Grim. Derved faar byen et saa stort areal som over 16 km.9 Til byen hører Odde-roen og Lagmandsholmen. Arealet af den firkant, som den bebyggede del af byen dan- ner, eller af den saakaldte kvadratur udgjør 0.55 km.2 Byen indbefatter domkirkens menighed i Kristiansand. Afstanden tilsjøs fra Kristiansand er i geografiske mil eller sjømil: Til Kristiania . . 39 sjømil. » Arendal . . 9 » » Grimstad . 6 » » Kleven . . . 5 — » » Farsund . . 11 » » Flekkefjord . . 1 6 » v Stavanger . . 32 » » Bergen . . . 53 » » Hamburg . . 69 »