Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/129

Denne siden er ikke korrekturlest


118 1.1STEH OG HAm)A1.S .“mT.

i e E l M0t0f0Pfit“8 S l i arbeil:111:lxif;1—ke. m.;f1ot1:ir. W æg- l I 1 høvleri . . . 2 — — 7 sagbrug. . . 76 7 130 I teglværk . . . W 22 1 1 1 teglværk . . . . J 64 I 1 l —lå 1 trankogeri ..... . . l 3 — — l møllebrug ...... . „ M 1 2 l 25 1 garveri og barke1nølle . . . l 27 p 2 L 2O 1 ck1bsx-Ma ...... . . l 2 l 1 K 2O 1 fyr-stikfabrik .... . l 2:3 I:3 1 kem. 8ff‘OI’î11flllStlI’i. . . . W 5 l — p — 1 mek. væVeri . . . . . 182 F 6 14O 1 stenhuggeri . . . . 4 i — r — 1 1c1Ð11xm1111k. . g . W B i —— — 2 sæbefabriker . . ........ i 12 i — — B Der var l rettighed til udskjænkning af øl ved udgangen af aaret 1900. Oddernes og Randøsund gjensidige brand- forsikringsselskab traadte i virksomhed i 1892; for- sikringssummen var 3lte december 19OO tilsammen 537 655 kr. O d d e r n e S S p a r eh a n k havde i l9OO en forvaltnings- kapital af 1 175 989 kr., hvoraf var formue 35 827 kr. I Oddernes herred er følgende p O s t a n s t al t e r: Ytre Flekkerø og 2lI()sby. Paa .MoslZy er rigstelefo11station og paa Okse semaforstation. Desuden gaar der privattelefon gjennem Oddernes herred forbi K(mgsgaard over Tovdalsfjorden til Randøsund. Smaa dampskibe gaar fra Kristiansand til Flekkerø og andre mindre anløbssteder paa kysten. Bebygning. Den bedst bebyggede del af Oddernes herred er det —egentlige 0ddernes; her er en del landsteder tilhørende Kristiansands beboere. Ved Gimle ligger Nedenes bataljons eksercerplads med sin bebyg11ing af barakker. Paa Vige og Lah11lle har, før Kristiansands an1æg, været ladesteder. Ved Toridalselven ligger i Oddernes Kristiansands forstad L(1helle og L2mdsid(v2. Husansamlinger i Oddernes herred er ved Skaalevig, Mebø, ()vr(— .4uglan(l, Om-P Mosby med Høie Lah(—llP og Nedre Lund samt ved Yt-re Strai. Antal beboede huse og folkemængde er tidligere anført (bind I, pag. 2l8).