Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/136

Denne siden er ikke korrekturlest


0DI)ERNES HEHBE1). 125 5 ar til gulerødder, 20 ar til turuips, 2 ar til kaalrabi, 4O kg. græsfrø. Areal af have 40 ar, deraf anvendtes 30 ar til kjekkenhavevækster, 80 frugttræer. Husdyrhold: 3 heste, 16 stor- fæ, I svin, 3O høns, 1O bikuber. 3dje december 19OO havdes her 2 enspændte 4—hjulede arbeidsvogne, 3 2—hjulede arbeids- kjærrer, l slaa— og meiemaskine og l saamaskine. Følgende 2O brug har mellem 5 og 1O mark i matrikulskyld. An(løen, af skyld 7.37 mark. Udsæd: 6 hl. havre, 1.2ö hl. vikker, 4.25 hl. vikker til grønfoder, 5 hl. poteter, 4 ar til gulerødder, 4 ar til kaalrabi, 2O kg. græsfrø. Areal af have 3O ar, deraf anvendtes 10 ar til kjøkkenhavevækster, 256 frugttræer. Husdyrhold: 1 hest, 1O storfæ, 3 faar, l svin, 5 høns, 3 bikuber. 3dje december l9O0 havdes 2 enspændte 4—hjulede arbeidsvogne, 3 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 s1aa— og meiemaskine. Bragdoen, af skyld 8.49 mark. Udsæd: O.8 hl. hvede, O.5 hl. by-g, 4.2 hl. havre, 11.2 hl. poteter, 30 kg. græsfrø. 18 frugt- træer. Husdyrho1d: I hest, 10 storfæ, 5 faar, 1 svin, 7 l1øns. 3dje december 190O havdes 2 2—hjulede arbeidskjærrer og I slaa- og meiemaskine. Vaaje, skrives ogsaa Vøie, Voje og Voye, af skyld 6.00 mark. Udsæd: l hl. hvede, 2 hl. havre„ 3 hl. poteter. lå kg. græsfrø. lO0 frugttræer. Husdyrhold: l hest, 7 stor-fæ. 3dje december l90O havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer og l slaa— og meie- maskine. Vaaje, skrives ogsaa Vøie, Voj(—, Voye, af skyld 7.94 mark. Udsæd: O.7 hl. hvede, 1.5 hl. havn-e, 4.5 hl. poteter, 3 kg. græs- frø. Areal af have 50 ar, hvoraf 8 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster, 2O0 frugttræer. Husdyrhold: 1 hest, 6 storfæ, l svin, 233 bikuber. 3dje december 19OO havdes her 3 2—hjulede arbeids- kjærrer, 2 slaa— og meiemaskiuer. Vaaje, skrives ogsaa Vøie, Voje, Voy(“, af skyld 5.92 mark. IJdsæd: O.5 hl. hvede, l hl. havre, 2.5 hl. poteter. Husdyrho1d: 3 st0rfæ. 3dje december 19OO havdes her l 2—hjulet arbeids- kjærre. Fiskaa, af skyld 5.80 mark. Udsæd: O.7 hl. hvede, 1.4 hl. han-re, 2.8 hl. poteter, 20 kg. græsfrø. Area1 af have 1.6 ar, der anvendtes til kjøkkeuhavevækster, 12 frugttræer. Husdyrhold: I hest, 5 stor-fæ. 3dje december 190O havdes 3 2—hjulede arbeids- kjærrer og 1 slaa— og meiemaskine. Fiskaa, af skyld 6.02 mark. Udsæd: 0.7 hl. hvede, 2.8 hl. bavre, 3.5 hl. poteter, 15 kg. græsfrø. 20 frugttræer. Husdyr- bold: 1 hest, 8 storfæ. 3dje december l9OO havdes l enspændt 4—hju1et arbeidsvogn og 1 slaa— og meiemaskine. Sø-ai, ytre, af skyld 5.95 mark. Udsæd: 1.39 hl. hvede, 4 hl. havre, 7 hl. poteter, 27 kg. græsfrø. Area1 af liave 5 ar,