Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/153

Denne siden er ikke korrekturlest


I42 I‘ISTER OG MANDALS AMT. l brug en matrikulskyld mellem l0.01 og 20 mark, l brug en matrikulskyld mellem 20.01 og 50 mark. I 189O var der i Vennesla 7 gaarde med en matrikulskyld over 5 skyldmark, ogi 190O var der 9 personer, som brugte mere end 5 sky-ldmark. Disse 9 brug er: Vigelan(l, ytre (4.13) og Aabaal (1.82), tilsammen af skyld 5.95 mark og kaldes i opgaverne llIoseidg“ord, har ingen husmandspladse. Vigeland, øvre, med dele af Heisel, tilsammen af skyld 40.81 mark, ingen husmandspladse (16 i l89O). Ve)mesla (2.92) og Eigeland (2.78), tilsammen af skyld 5.70 mark, med 1 husmandsplads. Eigeland, af skyld 8.73 mark, med 2 husmandspladse. Drivenes, brugsnummer 1, 2, 3 og 6, tilsammen af skyld 14.24 mark, med 3 husmandspladse. Moseid, af skyld 8.4O mark, ingen husmands- pladse. Moseid, af skyld 9.02 mark, ingen husmandspladse. H(1isPl, af skyld 7.09 mark, ingen husmandspladse. Ramaas, af skyld 5.44 mark. Gamle gaardnavne i Vennesla herred er: 4. Vigeland * Vikingal(md. l(). Eigeland *Eikiland. 17. Aamdal *A lmdalr. 21. Drivenes *])r1îf1mes (skr. Drymnes i Aslak Bolts jordebog.) 23. Moseid 2l[oseið. Efter O. Rygh er gaardnavnet Vig(1laml sandsynligvis afledet af 1nandsnavnet V1’kingr eller maaske af V:’()kunm-. Oldfund: Stena1der . . . l Broncealder . . . O Ældre jernalder . . 1 Yngre — . . . O Tilsammen 2 Stenaldersfundet bestaar af stykker af et firkantet, langagtigt, Slebet flintredskab, afbrudt i begge ender. De er fundet i en bæk i herredet, hvor vides ikke. Paa Dria“—enes skal ifølge «Norske Fornlevninger» være udjevnet flere haug-e, hvori fandtes «urne1— med aske», det vil sige fra ældre jernalder. Desuden angives, at der fandtes paa gaarden Moseid ved op-