Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/154

Denne siden er ikke korrekturlest


vENNES1.A HEB1u-:D. . 143 brydning af et jordstykke endel smaa murede grave med rester af lerkrukker i. Paa gaarden Voreland angives ligeledes ved gravning i en haug at være fundet brudstykker af lerkrukker for flere aar tilbage. Vennesla kirke, 73 m. o. h., er en langkirke af sten, opført 1829, med 320 siddepladse. Vindilsl(ir kirh;ja (ældre form efter gjætning) var Vennesla annekskirkes gamle navn. I Stavanger stiftsbog kaldes den li’en(lislaa kirkja. Legater. Elle:f Hansen Monens legat, stiftet ved gavebrev af 6te juni 1874, konfirmeret 28de december 1878, er stort 2000 kr. Renterne anvendes til opdragelse af forvildede børn i Vennesla. Jernbanen fra Kristiansand til Byglan(lsfjorden gaar igjen- nem herredet (bind I, pag. 505).. I Vennesla herred er holdepladsen Kaar-stein, Stationen Ven- m)sla, den private lasteplads med sidespor Huns;jbss og stoppe- stedet Gro:;ene. Hovedveie. Fra Oddernes grændse ved Kvarstein bro over 0ttra, nær Mosby jernbanestation, fortsætteS hovedvei nr. 3 i sidstnævnte herred nordover langs elvens østside til G—rovene station, hvorfra den i nordøstlig retning Svinger op gjennem Skjerkedal(ɔn til amtsgrændsen mod Iveland i Nedenes. Fra Kvarstein bro til Aamdalsvandet, 13.1 km., er veien anlagt som chaussee med bredde 4 m. og største stigning 1: 20; videre til amtsgrændsen er den derimod oprindelig anlagt som bygdevei med statsbidrag (grusvei), men ved kgl. resol. af 1ste september l889 klassificeret som hovedvei. Da der til Grovene station foregaar en livlig trælasttrafik fra Iveland, er den sidstnævnte del af veien, hvis længde udgjør ca. 4.5 km., bredde ca. 3 m. og største stigning 1:15, meget vanskelig at vedligeholde. Ved Kvarstein stoppested krydser veien Setesdalsbanen i over- gang og ved Grovene station i plan. K—var-stein bro har 4 m. kjørebredde og 2 fagværkspænd af jern ca. 49 m.; forøvrigt findes kun en del mindre broer. Inden Vennes1a herred findes ingen andre hovedveie, hvorfor disses samlede længde bliver 17.6 km. Andre rodelagte kjøreveie. Med offentlige bygdeveie er Vennesla daarlig udstyret, idet der kun er følgende veie: l— .P)’æ3t(?U6í6R fra hovedveien ved Vennesla kirke ned til Otti-a,