Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/155

Denne siden er ikke korrekturlest


144 I.1STER OG MANDALS AMT. med færgested over til Drivenes og Opstigning vestover til Øvrebø grændse ved I(Yaavatn; hvorfra fortsættes med bygdevei nr. 5 inden sidstnævnte herred. Veien, der kun lidet benyttes, er bakket og ubekvem med 2.5 m.s bredde og stigninger op til ca. 1:6; længden udgjør ca. 5 km. 2. Fra hovedveien ved Aamdal i Skjerkedalen fører en vei i nordvestlig retning op til Jeppestøl ved Iveland grændse, hvor- fra fortsættes inden sidstnævnte herred. Bredde 2.5 m., stigninger op til ca. 1: 5 og længde ca. 4 km. Den samlede længde af Vennesla herreds rodelagte bygdeveie udgjør saaledes kun ca. 9 km. Heller ikke med private k;jøreveie er Vennesla synderlig vel forsynet, særlig gaardene paa vestre side af Ottra maa dels ganske undvære vei, dels nøie sig med kortere Stumper uden forbindelse med det øvrige veinet. Paa østre side af elven fra hovedveien ved Eigeland.S—aa fører derimod en god kjørevei østover til Eigelandsvatn, hvilken der har været tale om at optage som offentlig vei og forlænge til Rosseland i Birkenes. Af hensyn til skogdriften er desuden ud- ført endel private veiarbeider. Rideveie i Vennesla herred-: Vei fra Vennesla kirke til gaarden LømsZand i Tveid. Vei fra Vennesla kirke til gaarden fjernet i Tveid. Vei fra gaarden LienÞ til Eigeland. Disse veie er rodelagte som rideveie. Vennesla herred vari l899 delt i 4 skolekredse med 187 undervisningsberettigede børn, 3 lærere, l lærerinde. Hunsfoss fabrik var i 1899 1 skolekreds med 7O undervis- ningsberettigede børn, l lærer. l -. ...;—.j- I—lægeland herred. — H(egeland herred (203.09 km.2,i l891 843 indbyggere, i 19O0 861 indbyggere) udgjør H(egeland sogn af Øer-ebø pr(estexeld. Det er en del af Øvrebø og H(egeland lens“mandsdistrikt og en del af Om-ebø thinglag. Hægeland herred ligger helt paa Vestsiden af Ottra, som danner herredets grændse mod øst mod Evje herred i Nedenes amt. Herredet indbefatter smaadale, som søger ned mod Ottra, og skogbevoksede heier mellem disse dale.