Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/156

Denne siden er ikke korrekturlest


HÆGE1.AN1) HBRRED. 145 Hægeland Sogns gamle navn var sandsynligvis Helga- lands sökn. Hægeland herred ligger paa Vestsiden af Ottra og dens ud- videlse Kilej)or(len. Hægeland kirke ligger omtrent midt i Hægeland herred under nordlig bredde 58Ó 23‘ 5“ og under længde vest for Kri- stiania meri(lian 2Ó 58‘ 45“. Hægela-nd herreds største udstrækning fra nord til syd er l8 km. og fra øst til vest 12.5 km. Hægeland herred omgives af Finsland, Rjell(md, Grin.dum, Horrmes, Ieeland, Vem1(ɔsla og Øurebø herreder. Herredets samlede areal, 2l)3.1 km.2, er fastland. Der er ingen øer i l1erredet. Af Ottras dalføre tilhører den ene side Hægeland herred. I den nordlige del ligger i dalbunden Kilc1(jo-r(]en og Gaas-eflaa, ellers er dalen trang, væsentlig optaget af elven, og der er lidet dyrkbart land i dalen inden Hægeland herred. I hen-redet veksler heiestrækninger og smaadale, ogi bunden af disse er der vande med mindre dyrkbare strækninger, hvor heiegaardene ligge-r. Paa grændsen mod Bjelland i l1erre(lets nordlige del naar Høgehei antagelig op til en høide af 500—-55O m. En række større vande ligger fra nord mod syd i herredets vestlige del: Fiskeuatn, Sandtv(“idvafn og 8(n‘(llandsvatn. — Sydøstlig for S:m(llandsva.tn naar Rohs-fadknumI1m 478 m., og nordlig for denne ligger Oh-l(‘, omkring 35O m. høi. Vestlig for Langevatn ligger “I«’la1laas“m, 395 m., Trog.cb“tn, 463 m. og Sletaasen. ØstWlig for Langevatn ligger Lang(1la“(l“sh((ia, 373 m., og Blaudesl.“1thCWia med I)’(‘7“g(’8Z()”t(’“l(I, 3344 m. Nordlig for Langelandsaaen eller Langeaaen ligger Himmc;rigsh(Zia, 348 m. De heien-, som ligger vestlig op for Ottra, er inden dette herred fra syd mod nord: Løiningshe“ia, 309 m., Nom(—lau(fsh(“ia, 1SZ((ar(’tands- heia og BaasPlandsh(1ia, 307 m. Vestlig for denne ligger Ja-mmerdals.l““uden, 358 m. Østlig for Eigelandsvatn ligger Land-al.s-h(‘ia og nordlig for dette vand G.jeidcr- aasheia og .KjøIlTl(‘7’(1‘(l-C:6“Yl med Kn-iben. Vasdrag. Hægeland l1erred hører til Otti-as 11e(lslagsd1strikt, hvilket vasdrag før er beskrevet (bind I, pag. l24). lin liden del af herredet har afløb til Ma-ndalselven. I0 — Lister og Mandals amt 11.