Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/157

Denne siden er ikke korrekturlest


I—Mi I‘IS’l’Iå2R ()G MANDALS AM’l’. Fosser i Ottra er: Røiknes:fbss, Nomelandsjbss, Sh;jøjbsserne, Gulandsfbssen samt flere andre større stryk; ligeledes er der flereWfossefald i Langelands- elven, ogi elven, som kommer ned ved Hægeland jernbanestation. er flere fossefald, nemlig: Bjømejbssen, Hamm(îfbss-en og ()dderIi- fi1.vsPn; desuden er her en hel del fossefald i smaaelve og bække Indsj øer. Der er 633 indsjøer, af hvilke kun (le, der dannes af 0ttra, er af betydning for kommunikationen. Km.9 Høide O. h. i 1n. Del af Eptevatn .... O.6 Fiskevatn . . . . O.1 Sandtveidx-atn . . 0.6 Sand1andsvatn . . 1.0 Gunetveidvatn . . O.1 Hægelandsvatn ..... 0.2 Einstabelandsvatn .... 0.1 Bringsværvatn(Røinelandsvatn) 0.:3 Hauglandsvatn ..... O.3 Eigelandsvatn . . . 0.7 226 Del af Langevatn . . . O.8 2l4 I)el af Reiersdalsvatn. . . O.l Kjærvatn ....... O.1 Histølvatn ...... O.1 Del af Kilefjo1—d. GaaSeflaa og elven ....... I .7 Løiningvatn . W . O.2 Hommevatn . . O.3 2l5 Drivenesvatn . . . O.1 45 smaavande . . i... l.4 SamIet areal af ferskvand 8.8 Kilefjord og Gaaseflaa i Hægeland, Iveland og Hornnes ud- gjør tilsammen l0 km.2 Kilefjord ligger 167 1n. o. h. (ikke l2O m.), Gaaseflaa l56 m. O. h. (ikke l6l m.) Herredets indsjøer er rige paa fisk, men fiskebestanden har aftaget i det sidste; der er ørret, abbor og aal. ()ftra er den bedste fiskeelv; af gode fiskevande nævnes P)Z1f(’L’(lt)l og I‘’iskevat)1 paa Høvnarslandsheien, 1S‘an(Ifr-11i(lv(rfv, Saml- )(m(lsP—at“ og ]‘(1))gelaml.s1:atVa. I alle disse er der ør1—et og i nogle aal. I1’øim-larzds1)ab1 er bekjendt for sin ørret. Fiske1:atn i Hægeland herreds nordre del er mærkeligt ved sin rigdom paa udmærket Ørret og abbor; 1naagerne søger did og lægger sine arg paa holmerne i vandet til ikke liden fordel- for eierne. Vandet ligger ca. —l()O meter over havet