Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/196

Denne siden er ikke korrekturlest


SøGNE HHnHEn. ]85 havevækster. 1ste januar 189l havdes her 1 2—hjulet arbeids- kjærre. Ingen husmandspladse. Kl(1pland, 3 parce1ler, af skyld mark. Husdyrhold i l891 var: 6 storfæ. Udsæd i 189O var: O.5 hl. hvede, l hl. rug, O.5 hl. bygg l hl. havre, 0.27 hl. havre til grønfoder, ti hl. poteter. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. Kl(‘pl(m(l, af skyld 5.46 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, ll storfæ. Udsæd i 189O var: 0.êI4 hl. hvede, l.17 hl. rug, 1.17 hl. byg„ 1 hl. havre, 8 hl. poteter. O.2O ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. I Greipstad sogn: Rossel(md, af skyld 7.89 mark. Husdyrhold i 1891 var: lhest, II storfæ, 2 svin. Udsæd i 1890 var: O.Ö hl. hvede, 0.5 hl. byg„ 2 hl. hav-re, 7 hl. poteter, 1O kg. græsfrø. 1O ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89I havdes her I —I—hjulet arbeidsvogn, 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører l husmandsplads. .RO.S’S(’Z(lR(Y, af skyld 5.72 mark. Husdyrhold i l89l var: l hest, ti storfæ. Udsæd i 1890 var: 2 hl. havre, 5 hl. poteter, -l kg. græsfrø. I ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn, ti 2—hjulede arbeidskjærrer. Under gaarden hører l husmandsplads. BI)’k(’II88, af Skyld 7.1)2 mark. Husdyrhold i l89l var: l hest, 9 storfæ, 1l faar, 7 høns. Udsæd i l890 var: 1 hl. hvede, l hl. byg. 2 hl. havre, 6 hl. poteter, lO kg. græsfrø. l ar an- vendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89I havdes her 6 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører en husmandsplads. Greipstad, skrives almindelig Gr(—bsfad, og St(1—ml(l, af skyld 6.97 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 5 storfæ, l faar. Udsæd i 189O var: l hl. byg. 4 hl. havre, 4 hl. poteter, 2O kg. græsfrø. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89l havdes her l 4—hjulet arbeidsvOgn, 3 2—hjulede arbeids- kjærrer og I høstemaskine for slaat. Ingen husmandspladse. G—P—eipsfad, skrives almindelig Grebstad, med en parcel af N(1adel(md (O.48), af skyld 7.98 mark. I—Iusdyrhold i l89] var: I hest, l2 storfæ, 3 faar, l høne. Udsæd i 189O var: 2 hl. hVede, l hl. rug, l hl. blandkorn, 3 hl. havre, 4 hl. poteter„ 30 kg. græsfrø. l.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l891 havdes her 2 4—hjulede arbeidsvogne og 4 2—hjulede 3I’beidskjærrer. Til gaarden hører 2 husmandspladse. Tronstad med en del af Skaar (2.2?3), Gomp(—n (O.11’) og Staa-ekîjøn (0.18) af Greipstad, tilsammen af skyld 6.4:3 mark. Husdy1—hold i l89l var: l hest, l2 storfæ, 8 faar. Udsædi