Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/197

Denne siden er ikke korrekturlest


I86 LISTER 0G MANDALS AMT. 1890 var: 1 bl. byg, 5 hl. havre til grønfoder, 8 hl. poteter, 2O kg. græsfrø. 4 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 5 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen hus- mandspladse. “ Stokkeland (2 dele 5.42 og 3.27) med en parcel af A1lgZ(l)l(l (ï0.45), tilsammen a-f Skyld 9.14 mark. Husdyrhold i l89l var: 1 hest, l4 storfæ, 3 faar, 5 høns. Udsæd i l890 var: 0.70 hl. byg, 1.4O hl. blandk0rn, 3.5O hl. havre, 4.20 hl. poteter, 5 kg. græsfrø. 0.2Ö ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189l havdes her 2 4—hjulede arbeidsvogne, 3 2—hjulede arbeids- kjærrer. Under gaarden hører 3 husmandspladse. Stokk1)laml, af skyld 5.42 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, 8 storfæ, 9 faar, 8 høns. Udsæd i l89O var: 1.41) hl. byg, 4 hl. havre, 5.Ö hl. poteter, l5 kg. græsfrø. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 4—hjulede arbeidsvogne og 5 2—hjulede arbeidskjærrer. Under gaarden hører Ei l1usmandspladse. Fi(ZjP. østre (1.45 og 0.24) med dele af Fl.(Z]“B, v(’S’ZI’(’ (1.31 og 1.88) og Hm-ml(ælm (X0.Sl(l og O.20l, tilsammen af skyld 5.98 mai-l(. Husdyrhold i l891 var: 2 heste, 10 storfæ, ll faar, ti høns. [Ýdsæd i l89O var: 7 hl. havre, l3 hl. poteter, l kg. græsfrø. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89l havdes her 2 4—hjule(le arbeidsvogne og 2 2—hjulede kjærren Ingen hus- mandspladse. Fidje, østre, af skyld 5.60 mark. Husdy1—hold i l89l var: 1 hest-, 10 storfæ, I faar, 1 høne. Udsæd i l89O var: 1.40 hl. blandkorn, 4 hl. havre, 6 hl. poteter, 3 kg. græsfrø. O.f1 ar an- vendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89l havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. Hm-temo, af skyld 8.61i mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 1l storfæ, 7 faar, 7 høns. Udsæd i 189Ovar: 1hl. hvede, 4 hl. hav1—e, O hl. poteter, 1O kg. græsfrø. 2 ar anvendtes til kjøkken- havevækster. 1ste januar l891 havdes her 3 4—hjulede arbeids- vogne og 3 2—hjulede kjærren Ingen husmandspladse. ÄV(I(l(Y(‘Z(IIl(Y, skrives ogsaa Âv()(ZPZ(Uld, Notelan(I, (2 dele, 4.71 og l.I:3) med Ta-(Pll1—.wIgjellet ((l.54) af Greipsta(l, af skyld 6.:38 mark. Hus- (lyrl1old i lå-till var-: l hest, O storfæ, l faar, 1O høns, 7 bikuber. Udsæd i l89(l var: l hl. hvede, l hl. rug, l hl. byg, 4 l1l.havre, lå hl. poteter, lå kg. græsfrø. 2 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. 1ste januar 189l hav-des her 2 4—hjulede arbeidsvogne, 5 2—hjulede arbei(lskjærrer. Under gaarden hører 4 husmands- pla(lse. . .V(aa(Ic‘l(m(I, se foregaaende, (7.6O) med dele af Birkenes (7.69), tilsammen af skyld l5.29 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 2l storfæ, 12 faar, 5 høns. Udsæd i l890 var: 0.67 hl. hvede,