Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/2

Denne siden er ikke korrekturlest


TOPOG RAFI S I(— STATI STI S K BEs1(B1VELSE I TBB 0G IÖåNDALS AMT BYERNE 0G HERREDERNE EFTER OFFENTLIG FORANSTALTN IN G UDGIVET VED AMUND 1jE1.1.AN1) O G’ff ((t J sa KRISTIANIA — Fom.AG—r AF H. AscHBHouG & co. (W.1WoAAHo) 1903