Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/200

Denne siden er ikke korrekturlest


SøGXE HEnnEn. 189 Greipstad sogn: 78. Greipstad G)“eips.9taðir. 8O. Tronsta(l *þrön(larsta()ir. 82. Birkeland *Birkil(md. 85. Fidje *FiOar. 88. Stokkeland *Stokkalaml. 93. Hemmings- Augland *]—Ieming.v .—1uklaml. l0l. Gjærelstad *(G(’íI’l1(fÏ9Nt(l()í]’, *Geirhildarsta()ir, G(’lZl’(lZ(Z(l-S’(Gðíl’ ( 2’). Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: G—j(erelstad, enten af mandsnavnet Geirulj3“ eller Gc-irhildr, kan ogsaa komme af mandsnavnet Geiraldi. Greipstad, af mandsnavnet Greipr eller af ordet grcîf, n. græv. Hernmings-Augl(md, af mandsnavnet Hemingr. Helle.svig, enten af Herlaugr eller et andet mandsnavn paa Her; muligens ogsaa af mandsnavnet Helgi eller elvena-vnet Hella. Monsøeu er sandsynligvis dannet af mandsnavnet JIagmís. maaske af navnet Munám1. Or-mestad, af mandsnavnet Or-marr eller af Or-mr. Repsfa(l er maaske at forklare af mandsnavnet R(:j)”, mu- ligens ogsaa af et lignende personnavn eller af ordet )“ejr, m. ræv, eller r(j2 n. rev. Sven.svigen, sandsynligvis af mandsnavnet 1S’veimmgr, maaske ogsaa af et andet med Svein sammensat navn. — Taanet-ig er maaske at forklare af kvindenavnet þor11ý, men kan ogsaa henføres til kvindenavnet þörmm eller til mands- navnet þorlýǫrn. Tronstad kommer maaske af mandsnavnet þ1“öndr (þrándr). men kan ogsaa forklares af et appellativ þrön(lr, galt, eller kanske af et lignende fjeld— eller elvenavn. Vigebu, sandsynligvis af mandsnavnet Vth“ingr eller maaske af Viðkmmr. 0ldfund i Søgne herred: Stenalder . . . . 2 Broncealder. . . . l Ældre jernalder . . 3 Yngre jernalder . . . 3 Tilsammen 9