Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/206

Denne siden er ikke korrekturlest


HALSAA OG HARTMARK HERRED. I95 Halsaa og Har-tmark herreds største udstrækning fra nord til syd er 12.7 km. og fra øst til vest 22.6 km. Herredet omgives af Sendre Undal, Holme og Segne herreder. Mod syd begrændses det af havet. Ladestedet Mandal omgives af Halsaa og I—Iartmark herred paa alle kanten Halsaa og Hartmark herred (heri indbefattet Mandal bykom- munej har et samlet areal af 117.8 km.2, deraf er fastland 93.4 km. Herredets eer er: Hile. . . . 4.3 km.2 Nakke . . . 0.1 » Ramse . . . 0.2 » Aasgare . . 0.1 » Steinse . . . 0.1 » Mannevær . . . 0.1 » Malme . . . 0.4 » Store . . . O.4 » Rise. . . . O.2 » Aspholmen . . 0.04 » Haarkniben . . 0.08 » Gismere — . . O.3 » Bratholmen . . 0.1 » Stuse . . . O.2 » Fære . . . 0.5 » Skjerne. . . 5.9 » Lynge . . . 0.1 » Rame . . . 0.1 » Bue, vestre . . O.2 » Horse . . .“ O.2 » Lange . . . O.2 » Lande . . . . O.8 » Græsholmen . . 0.1 ɔ Bue .... . O.2 » Skoge . . . 0.6 ): Or-pholmen . . 0.1 » Kaale . . . O.3 » Brede . . . 0.1 » Leiholmen . . . 0.1 » Hærholmen . . . 0.2 » Harboe . g .... . 0.2 » Del af Lille Vase . . 0.1 »