Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/207

Denne siden er ikke korrekturlest


l96 1.1ST1—:H OG MANI)AI.s AMT. Fuglø ......... 0.l km.9 Brusø . . . 0.04 » Ryvingen . . . . ().4 » Slettingen . . . . (l.2 » 3 Vengelsholmer . . 0.4 » Hellersø . . . . 0.2 » Skjøringen . . . O.2 » Sande . . . ().5 » O(lØ . . . 0.l » Ude . . . . 0.7 » Sæsø . . . . O.6 » Aarsholmen . . . O.1 » Ægvær (2 øer) . . O.2 » Kniplingø . . . . O.1 » Valø; . . . . 0.2 » 295 smaaøer .... . 3.9 » Samlet areal af øer . . . 24.4 km.2 I—Ialsaa og I—Iartmark herred har en skjærgaard med et par større øer. Fastlandet bestaar af lave aaser, isolerede fjeldknau- ser, flade heistrækninger skilte ved dalfører og fjerde —— alt meget uregelmæssigt. Fjeldene hæver sig ikke til nogen betydelig høide; de paa Vestsiden af Mandalen er høiere end de paa østsiden. Den del af herredet, som ligger øst for Mandalselven er Hartmark anneks og en del af Halsaa. Øst for HartmarkfjordenÞ paa grændsen mod Søgne ligger Eidsveden, 128 m. Mellem Hartmarkfjord og Djubovatn naar Huseheia l39 m.; nordlig for denne ligger Ramsdalsheia, øst- ligt Salj’erheia, sydligt Steinheia og sydvestligt nord for Tregde Maageheia.

 Mellem Djubovatn og Mandalen ligger Djuboheia og Nord-

land-s“heia. — Øst for Kleven ligger Kom og Saltnesheia og vest for Kleven Hesteheia. Landet vest for Mandalselven naar sin største høide i Haa- land-5jjeld, 211 m. “ “ Vestlig for Skogsfjorden naar Skjeipestadheia 131 m.; ude ved kysten sydvestlig for Risøbank ligger I—Iovden. Øerne: Den største ø i herredet er ɔS’h;jer)m, der naar sin største høide i Akselen paa sydsiden af øen. Større øer østlig for Skjernø er Lande med høieste punkt i Vadsj)eld, Udø, H(’ZZ(7’—9G, Store S(esø og Sandøen. Sydvestligt for Skjernøen ligger Ryc“—ingen med sit fyr.