Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/218

Denne siden er ikke korrekturlest


HAI‘sAA OG HARTMAm( Hr-:HHE1). 207 I Halsaa sogn: Skinsnes, 2 parceller, af skyld 6.34 mark. Husdyrholdi 1891 var: I hest, 8 storfæ, 11 høns, 3 ænder. Udsæd i 189O var: 0.67 hl. rug, 0.67 hl. bygɔ 2.:33 hl. havre, 9 hl. poteter, 20 kg. græsfrø. 5 ar anvendtes til turnips, l ar til gulerødder, O.5 ar til kaalrabi, 0.67 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn, 2 2—hjulede arbeidskjærrer, l hestemaskine for slaat og skur, I træskemaskine, l rensema- sl(ine. Ingen husmandspladse. Sk“insnes, af skyld 5.18 mark. Husdyrhold i 1891 var: 5 stor-fæ, 13 høns. Udsæd i 189O var: 2.67 h1.havre, 2.67 hl. poteter. 0.67 ar anvendtes til næper, 0.67 ar til gulerødder, 0.17 ar til kaalrabi og 0.17 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l891 havdes her I haandkjærre. Ingen husmandspladse. Paa Skin-S—nes ligger de dele af Mandal ladested, som kaldes Malme og Kleven, samt skibsværfterne paa Gismerøen. Til gaar- den hørte betydelige laksefiskerier. Berge med Hesseldalen (0.49) af Ime, af skyld 5.60 mark. Husdyrhold i 1891 var: I hest, 6 storfæ, 3 faar, 3 høns. Udsæd i 189O var: 0.33 hl. hvede, 0.33 hl. rug, hl. byg, 2 hl. havre, 5.5 hl. poteter, 4 kg. græsfrø. 0.17 ar anvendtes til næper, 0.8 ar til gu1erødder, 0.04 ar til persille og 0.03 ar til kjøkkenhave- vækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer, l tærskemaskine og 1 hakkemaskine. Ingen husmandspladse. Berge, af skyld 5.27 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest,v 7storfæ. Udsæd i l890 var: 0.5 hl. hvede, O.67 hl. rug, O.:33 hl. byg, 1.*3 hl. havre, 6 hl. poteter, 3 kg. græsfrø. 0.08 ar anvendtes til næper, 0.08 ar til gulerødder, 0.04 ar til persille og Om ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havde-S her 3 2—hjulede arbeidskjærrer og I tærskemaskine. Til gaarden hører l husmandsplads. Hul-S—aa gaard var før en betydelig adelig sædegaard, og paa dens grund er Mandal by bygget Halsaa har længe før 1486 været sædegaard. 1485 og l492 eiede en hustru Elen eller Elene paa Asdal den; ]555 Claus Huitfeldt, befalingsmand over ScheSyssel; 1600 Anders Huitfeldt til Trundstad, indtil gaarden fra denne familie blev solgt til Claus Brokkenh11us. Ifølge skjøde, dateret Odense jule- aften 1629, solgte Claus Brokkenhuus og hustru EmmerenZe Pedersdatter Ha1saa gaard til Niels Pedersen Lem. Gaarden synes i et par generationer at have været i familien Lems be- siddelse, indtil den, vistnok gjennem stiftsskriver LauritZ LauritZen PI’îî8’8 giftermaal med Mette Ifversdatter Lem, gik over til ham. Ifølge skjøde, dateret Stavanger 1ste mai 1697, afhændede stiftsskriver LauritZ LauritZen Friis med hustru Mette lfversdatter