Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/240

Denne siden er ikke korrekturlest


a1AN1)A1. 1.A1)EsTEI). 229 Befæstninger. I aarene l807—-14 var der et batteri som var bestykket. I l807 blev sendt did fra Kristiansands arsenal geværer med ammunition samt kanonkrudt. Ved Mandalselvens udløb har der paa et sted, som kaldes Kastellef, været 3 batterier i krigen under Fredrik IV. Folkemængde i Mandal: 1769 .... — 18Ol . . 1639 l815 . . 1646 1825 . 205O 1835 . 2102 1845 . 2304 1855 . 27]9 1865 . 3842 1875 . 4043 189l . 3795 190O .......... 39l0 I Mandal er konsu1er for Danmark, Frankrig, Neder- landene, Rusland, Storbritannien og Irland, det tyske rige. I Mandal bor sorenskriveren for Mandal sorenskriveri. I byen er et apothek. I Mandal er en postmester og en telegrafbestyrer. Bing beretter i sin beskrivelse over kongeriget Norge i 1796 om posten i Mandal: “Posten kommer ikke til byen, men brevene bliver aflagte I mil ovenfor byen paa gaarden Mells grund, hvorfra de man- dalske breve afhentes ved en bipost, nemlig esterpostes breve tirsdag morgen og leveres lørdag eftermiddag og vesterpostes breve mandag morgen og leveres samme dage eftermiddag For et enkelt brev til eller fra Kjøbenhavn, item til eller fra Trondhjem betales omtrent 22 sk.» Mandal faar vand gjennem en ledning fra’Frøskel(m(lsOernet, 2 km. fra byen. Vandværket er tilstrækkeligt Vandledningen er fra Mandal ført paa bunden af elven over til Malmø. Kleven er henvist til at tage sin vandforsyning fra brønde. B r a n d v æ s e n e t er organiseret med 7 konstabler; der er 2 dampspreiter. Byen b e ly s e s med parafinlygter. I Mandal er der telegraf— og rigstelefonstation.