Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/249

Denne siden er ikke korrekturlest


238 L1STER OG MANDALS A1u‘r. lå ‘å Ö W H i l B — l 3Ë— eg sag å-§ §.§;§ Cu- a CÊ8 î aa l 2 skibsværfter .... . . ( 36 — — 1 meieri ........ . å 11 1 4 1 hm-leri og sagbrug . . . jh 31 1 30 ]AZS. Mandals damp- ’ l sag du hev-ler-i. 1 høvleri og sagbrug ..... I 21 . —— — 1 høvleri og sagbrug ..... [ 52 1 70 lFr. og T. Fredr-iksen. 1 fabr. til tilvirkning af ikke kompr. konserver ...... 8 — — i l reberbane ...... . . l 16 — — 1 garveri og bar-kmølle . . ti 4 1 2 4 sagbrug ....... C 67 3 ]09 3 l)ogtrykkerier .... W 20 1 1 1baadbyggeri . . . i 1 W — — I miner-alvandfal)rik . l 1 — — I—lalsaa meierisamlag begyndte sin virksomhed i 1897, og meieriet eies af melkeleverandørerne. Meieriets omtrentlige værdi anslaaes til 30 00O kr. I 1900 er til meieriet indveiet 567248 kg. melk, hvoraf er produceret 12000 kg. smø1—, 18 00O kg. mager- ost, 10000 kg. mysost og desuden solgt som fløde 10 950 kg. og som melk 255 000 kg. Meieriet sysselsætter 3 mænd og 6 kvinden Til producenterne er ialt udbetalt 57 O74 kr. Skummemaskine benyttes, og som drivkraft anvendes damp. Husdyrhold samt fjærkræ i Mandal ladested: 1s91. 190o. Heste . . . 3 1 38 Storfæ . . . 161 63 Faar . . —. 15 21 Gjeter . . — l Svin . . . 13 38 Rensdyr . . . 6 — Høne . . . . 540 1 183 Gjæs . . — 14 bikuber . 3 4 Skog og træplantninger. Strækningen ude ved elvens løb paa dennes vestre side kaldtes «Sanden». SChavland skriver: «Der menes, at fast den hele vidtløftige Strækning fra Spids- boe eller Banken til husene i Mandal har fordum været en skov;