Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/251

Denne siden er ikke korrekturlest


24O LISTER OG MANDALS Amt Mandals kommuna1e budget for 1902: Udgift: Brand— og vandvæsen ..... . . kr. 9820.00 Bro— og veivæsen . . . . . » 4 100.00 Gadebelysningen . » 1 165.00 Delinkvent— og po1itivæsen. . » l 621.38 Fo1keskolevæsenet. » 21 882.33 Kirkerne .... » 5 017.25 Kommunestyret . » 2 760.00 MiddelSkolen . . » 11 300.00 FattigvæSenet . . » 24 O79.00 Pensioner . . . » 700.00 Afdrag og renter . » 6 854,00 Furulunden . . . » 1 O00.00 Forskjel1ige udgifter . .... » 5814.97 Tilsammen k 96 114.99 Indtægt O Ø1— og vinskat. . . . . . kr. 560.00 Hundeskat . . . . » 210.m Kirkernes indtægter » 621.33 Middelsko1en . . » 7 523.:3§3 Folkeskolen . . . » 6 382.33 Fattigvæsenet . . . . . » 1 745.00 Vandafgift . . . . . . » 4300.00 Sparebankens bidrag til vandværket » 800.00 Vandindtag . . . . . . » ]80.00 FuruIunde11 . . . .... » 913.00 Renter af kommunekassens beholdning. . » 100.00 Indtægter af badet ........ 150.00 Renter af skat. . ........ » 500.00 Bidrag af Mandal sparebank og Mandals ølsamlag » 400.00 Bidrag af do. til kirkens sangkor ...... » 180.00 Samlet indtægt kr. 24 564.99 Naar fra udgiften, kr. 96 114.99, trækkes indtægten, kr. 24 564.99, fremkommer kr. 71 550.0o, der bliver at ud1igne for aaret1902 som eiendomsskat med kr. 3.20 pr. 1000 kr.s skattetakst og resten paa formue og indtægt. Byens gjæ1d udgjør i kommunelaan af 1896 kr. 131250.00. Skatteprocenten i Mandal var i 1891 6.26, i 1895 12.65c i 1902 15.83.