Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/257

Denne siden er ikke korrekturlest


246 LISTER 0G MANDALS AMT. i 1900 pr. tylvt bygningstømmer var 25 kr. og den almindelige dimension 14 fod 7 tommer. Der er noget Salg af brændeved. Middelprisen i 19OO pr. meterfavn brændeved (18 toms længde) var 9 kr. for birk, 6 kr. for or, 7 kr. for furu. Af andre skogsprodukter sælges lidt bark, stav, props og ekelast og kjøbes maskinhøvlede bord. Al skog eies af bygdens indvaanere. Der er lidt snaumark, som er skikket til— skogkultur. Der foretages kun lidet saaning og plantning. De bedste skoggaarde i herredet er ‘S’vinstad, Holmesland, Smed- land, Bjørkenes, Fodnebø, Fuskeland, Holmegaard paa vestre side af elven og Vætnes, Skagestad, Vatne, Suvatne, Systad, Møl, Noding, ytre-, Brinsdal, Stoveland, Nøding, øm“e, og Hauge paa østre side af elven. M yrer er der i Mandalen og paa denne dals vestside mel- lem heierne. Myrerne er ikke store eller særdeles bløde. Paa Vestsiden af dalen benyttes tildels torv som brændsel, dog mindre end i de vestenfor liggende herreder. Torvmyrerne benyttes i det hele kun lidet. De største myrer i herredet findes paa gaarden No1mmedal, Systad, Vatne, Valand, Bjelland, Klep, Hommen, Kolstad og Spetteland. “ De fleste er muldmyrer skikkede for dyrkning. Der brydes lidt feldspat paa Langeland og Undal paa peg- matit gange. I 1899 var der i Holme 4 industrielle anlæg med en samlet arbeidsstyrke paa 18 mand. Motorernes antal var 5 med 45 hestekræfter. e —„ W e e n e e I r r r Samlet ar— ’ Motorernes M0:;;î;31Pä . beidsstyrke. l anta1. . kl-æm,r. „ r r . L r n mr r-— j“ i W — “ “ “ t W å A.“ t 1 meieri . . . . T 2 1 i —I 3 sagbrug ............... l 16 I 4; 41 4 personer drev ved udgangen af aaret 19O0 landhandel efter bevilling eller hande1sbrev. De vigtigste handelssteder er Monen, Laustø, Valand. I Holme er der ingen rettigheder til udskjænkning af ø I eller brændevin. Holme private assuranceselskab traadte i virksom- hed 1891. Forsikringssum pr. 31te december 1900 var kr- 478 525. “