Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/261

Denne siden er ikke korrekturlest


250 1.1STEB 0G MANI)A1.s AMT. Nød-ing, ytre (4.48), og en parcel af Nøding, øvre (0.58), af skyld 5.06 mark. Husdyrhold i— 1891 var: 1 hest, 5 storfæ, 6 faar. Udsæd i 189O var: 0.2O hl. hvede, 1 hl. rug, 2.5 hl. havre, 4 hl. poteter, 2 kg. græsfrø. 0.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. 2Vøding, øm“e, af skyld 5.15 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 6 storfæ, 1 faar. Udsæd i 189O var: 0.2 hl. hvede, O.8 hl. rug, 3 hl. l1avre, 5 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. Til Nøding hører det saakaldte Nødings og Fossens laksefiske. Hauge, skrives ogsaa Houe, og en parcel af Nøding, om“e, af skyld 5.99 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 8 stor-fæ. Udsæd i 1890 var: 0.3 hl. rug, 3 hl. havre, 3.5 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. “ Over 3, men under 5 skyldmarkW har: Svinstad, af skyld 4.57 mark. Svinstad, af skyld 4.49 mark. Eig(‘land, af skyld 3.58 mark. Aar-eb(ek, almindelig skrives O’I))’(’b(Bk, af skyld 3.06 mai-k, har 1 husmandsplads. Aurebæk, se fore- gaaende, af skyld 3.06 mark. Holmesland, af skyld 3.(34 mark. Opsaager med slaatteland af Gro-9brokken og Bjelland, af skyld 3.1i4 mark. ()psaager med slaatt-eland af Grøsbrokkan, af skyld 3.54 mark. þYl18k(’Z(lIl(Z med .4lmelien af Holmegaard, af skyld 4.32 mark. Fuske3and, af skyld 3.61 mark. Fe1skeland, af skyld 3.36 mark. Fuskeland, af skyld 3.46 mark, med 1 husmandsplads. Fuskel(md, af skyld 4.99 mark. Nedb(ek, gaardnavn Holmegaard, med en parcel af Grøsbrokken, af skyld 3.08 mark. Holmegaard, af skyld 4.51 mark. HOZ)Il6gGá)’(f, af skyld 3.98 mark. Kaddeland, gaardnavn Holmegaard, af skyld 3.07 mark. Li, ytre, med en parcel af Klep, af skyld 3.5O mark. Hageland, af skyld 4.17 mark. Spetteland, af skyld 4.09 mark. Spetteland, af skyld 8.58 mark. Iø(B7’, vestre, med en del af .l[oslan(l, af skyld 4.2O mark. Langeland og Skallen af Rud- jord, af skyld 3.20 mark. Langelan(l med Karten af I—’atndal, af skyld 4.8O mark. Langeland, af skyld 3.98 mark. Haddeland, af skyld 3.33 mark. Greipsland, skrives almindeligaGrebslaud, af skyld 3.:34 mark. Greipsland, af skyld 3.34 mark. Gree))sland, af skyld 3.:34 mark. Greipsland, af skyld 3.3O mark. Lindland, af skyld 3.14 mark. Lindland med Midmøl, af skyld C8.29 mark. Møl, ytre, af skyld 3.85 mark. Møl, gaardnavn 2lIidmøl, af skyld 3.98 mark. Mol, øvre, med Moen af Holmegaard, af skyld 3.24 mark, med 1 husmandsplads. ll[øl, øvre (2.48), med Heien (0.20) og Græ- brokken (0.66), af skyld 3.34 mark. Nøding, ytre, med en parcel af Brinsdal, af skyld 4.9O mark. Nøding, ytre, 2 dele, med en parcel af Bo-insdal, af skyld 4.76 mark. Stoveland, af skyld 4.40