Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/270

Denne siden er ikke korrekturlest


ø1sr.P:Bø HP:HHE1). 259 Øislebø herreds gamle navn var Øyslubær. Øislebø herred ligger paa begge sider af Mandalselvens midtre del. Det er et fuldstændigt indlandshea-red. Øislebø annekskirke ligger under nordlig bredde 58Û 9‘ 54“ og under længde vest for Kristiania meridian 3Ô 1O‘ 0“ paa Mandalselvens vestside og i herredets søndre del. Øislebø herreds største udstrækning fra nord til syd er ca. l6 km. og fra øst til vest 17 km. Øislebø herred omgives af Laudal, Finsland, O—vi-ebø, S(1gne, Holme. S(mdre og Nordre (*ndal herreder. I herredet er nogle øer, smaaøer i Mandalselven, Høievatn og Auslandsvatn, tilsammen 0.2 km.2 Øislebø herreds vestlige del ligger paa begge sider af Mandals- elven, og derhos paa begge sider af de paa Mandalselvens østside udmuudende bielve Høielven og Finselven Bebygningen ligger i de nævnte elves dalfører, og derhos er der endel heiegaarde. Her- redet har ikke lidet skog. Fra nord til syd gjennemskjæres herredet saaledes af Man- dalen, hvis temmelig brede dalbund optages af skogmoer, og hvor en del af herredets gaarde ligger; i herredets søndre del nær grændsen mod Holme bliver dalen smal, men dalføret udvider sig snart ved Øislebø kirke, hvor der er en terrasse, hvorpaa kirken med adskillig bebygning ligger, 28 m. o. h. Landet vest for Mandalen har temmelig steilt fald til dalen. Oppe i høidon er der lavere aaser; Drivaasen paa grændsen mod Laudal er den betydeligste I den søndre del er adskillig dyrkbart land med heiegaarde. Strækningen øst for Mandalen har flere mindre dal- strøg med tilløb til Mandalselven, som Finselven og Høielven med dens bielve og Nomevatn. Ralleheien, 238 m., er trigonometrisk punkt i den sydligste del nær grændsen mod Holme herred. Der er dyrket mark spredt paa heierne. Øislebø bestaar vest for Mandalselven helt af granit, øst for Mandalselven er der gneis og granit. Langs Mandalselven er der løse udfXldninger af sand og aur, og Øislebø kirke ligger, som nævnt, paa en terrasse, 28 m. o. h. I nordøstlig retning fra Øislebø kirke i heien over Sjæves- land er en hule, Aashelleren. Den største del af Øislebø herred har afløb gjennem Man- dalselven, som før er omtalt (bind I, pag. 13O). Lidt af herredet har afløb til Lun(leelven og lidt til Undalselven.