Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/277

Denne siden er ikke korrekturlest


266 LISTER 0G MANDALS AM’I’. xS.7(I?I?C—9l(I—T?d, skrives almindelig Shj(evesland, med (̧l(m(l (l.14ϧ, af skyld mark. Husdyrhold i l891 var: 2 heste, 9 storfæ, 3 høns. Udsæd i 189O var: 0.70 hl. byg, 2.40 hl. blandkorn, l.4O hl. havre, 7 hl. poteter, 4 kg. græsfrø. I ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 hav-des her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. Sj(Bvesland, se foregaaende, af skyld 4.74 mark. Husdyrhold i —1891 var: 1 hest, 9 stor-fæ, 5 faar, 3 høns. Udsæd i 189O var: 0.68 hl. byg, 4.17 hl. blandkorn, 4.56 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører I husmandsplads. Sjæueslan(l. af skyld 4.8O mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, 6 storfæ, 8 faar-, 2 høns. Udsæd i 1890 var: 0.l2 hl. hvede, 0.69 hl. byg, 2 hl. blandkOrn, 2 hl. havre, 6.95 hl. poteter. l0 ar anvendtes til næper, O.5 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 hav-des her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Sjævesl(m(V. af skyld 4.8O mark. Husdyrhold i 189l var: l hest, 8 storfæ, 9 faar, 6 høns. Udsæd i 189O var: O.69 hl. byg, 2.78 hl. blandkorn, 2.08 hl. havre, 5.50 hl. potet-er. l ar an- vendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89l hav-des her Fl 2—hjulede arheidskjærrer. 1SZjæ1;(1.sland, af skyld 4.8O mark. Husdyrholdi l89l var: l hest, 8 storfæ, 1l faar, 4 høns. Udsæd i l89O var: 0.l2 hl. hvede, 0.69 hl. byg, 1.39 hl. blandkorn, 2.08 hl. havre, 7 hl. poteter, 3 kg. græsfrø. 2 ar anvendtes til næper, O.42 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 1 4—hjulet arbeidsvogn, 2 2—hjulede arbeidskjærrer. rSZjæveslan(l, af skyld 4.8O mark. Husdy1—hold i 189l var: l hest, 8 storfæ, 9 faar. Udsæd i 1890 var: O.35 hl. rug. hl. blandkorn, 2.78 hl. havre, 8.4O hl. poteter, til andre rodfrugter end poteter anvendtes O.65 ar. 0.65 ar anvendtes til kjøkkenhave- Væksten 1ste januar l891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn,

3 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hørte l husmandsplads.

5j(eZxesl(md, af skyld 4.87 mark. Hus(lyrhold i 189l vaP: I hest, 8 storfæ, 2 faar,:3 høns. Udsæd i 1890 var: 0.l2 hl. rug, 0.70 hl. byg, 2.78 hl. blandkorn, 3 hl. havre. 5.56 hl. poteter. ().10 ar anvendtes til kjøkkeuhavevækster. 1ste januar l89l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. (Vsland, af skyld 4.:38 mark. Husdyrholdi 189l var: 2 heste 8 storfæ, 4 faar, l svin, 3 høns. Udsæd i l89O var: 0.5O hl- rug, O.40 hl. by-g, 4 hl. havre, 5.5 hl. poteter, 10 kg. græske- 0.1O ar anvendtes til kjøkke11havevækster. 1ste januar l89I havdes her 1 4—hjulet arbei(lsvogn, 2 2—hjulede arbeidskjærrer. IV—S’Z(l]ld, af skyld 5.17 mark. Hverken kreatu1—hold eller uds2P(l fandt sted l89l.