Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/279

Denne siden er ikke korrekturlest


268 LlSTER OG MANDALS AMT. 4.17 hl. poteter. 0.06 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 1 4—hjulet arbeidsvogn, 2 2—hjulede ar- beidskjærrer. Til gaarden hører 1 husmandsplads. Heddel(md, af skyld 5.48 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 7 storfæ. Udsæd i 1890 var: 1 hl. rug, 0.70 hl. byg, 3.38 hl. havre, 4.5 bl. poteter. O.1O ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjæ1—rer. Bue, 2 særskilt skyldsatte dele, tilsammen af skyld 8.49 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, l2 storfæ, 9 faar, 1 svin, 9 høns. Udsæd i 1890 var: 1.36 hl. byg, —5.36 hl. havre, 6.70 hl. poteter, 8 kg. græsfrø. 5 ar anvendtes til næper, 0.5 ar til kjøk- kenhavevækster. 1ste januar 1891 har-des her l 4—hjulet arbeids- vogn, 4 2—hjulede arbeidskjærrer, 1 høstemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører 1 husmandsplads. Finsdal, af skyld 4.87 mark. Husdyrholdi 1891 var: l hest, 10 storfæ, 6 faar, 8 høns. Udsæd i 1890 var: 0.18 hl. hvede, 0.67 hl. byg, 2.67 hl. havre, 5.:35 hl. poteter, 3.5 kg. græsfrø. 1ste januar 1891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn, 3 2—hjulede ar- beidskjærrer. Til gaarden hører 1 husmandsplads. Gangsaa, af skyld 4.76 mark. Husdyrhold i 189l var: l hest, 9 storfæ, 13 faar, 3 høns. Udsæd “i 1890 va-r: 1 hl. byg, 2.70 hl. blandkorn, 1.36 hl. havre, 0.7O hl. havre til grønfoder, 5.36hl. poteter, 1 kg. græsfrø. l ar anvendtes til næper, O.5 ar til kjøk- kenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 1 4—hjulet arbeids- vogn, 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Over 3 skyldmark har: Høie, af skyld 4.31 mark. Høie, af skyld 3.64 mark. ÄVOlll(’, af skyld 3.88 mark. Ods-lebø, skrives almindelig Øslebø. af skyld 3.90 mark. Øisl(—bø, af skyld 4.14 mark. Usland, af skyld 3.89 mark. Usland, af skyld 3.42 mark, har l husmandsplads. Bue, 2 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 4.l8 ma-rk. Bue, af skyld 4.27 mark. Finsdal, af skyld 4.14 mark. Finsdal, af skyld 4.18 1nark, har 1 husmandsplads. Fyglestveid, skrives almindelig Fugles- tC(*it, af skyld 3.(35 mark. Fyglest1;eid, af skyld 3.65 mark. Fygla9— tCei(l med en parcel af Finsdal, af skyld 4.04 mark. Gangsaa, af skyld 3.27 mark. Gangsaa, af skyld 3.21 mai-k. Gamle gaardnavne i Øislebø herred er: 48. Finsaadal *Finsardalr (Finsudalr ?). 54. T “ *Rjárl(m(l. 5 5. *.B—)“(l]’II(2()78tǫð1—ill- 6 2. cS71“ollaland. ,6 7. Ausland *A‘llð2lZ;]:9Z(lIld (í’j. 7 3. Ramsland *Iff((f)l-S’l(lM(Z. 8 l. Øislebø ()yslubær.