Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/280

Denne siden er ikke korrekturlest


ØISLEBØ HERRED. 269 82. Sjævesland S.Z(l(l)“fl-S’l(lYl(Z. 83. Usland Uvasland. 84. Heddeland Helliland (?). 86. Finsdal *Finsardalr (Finsudalr 2’j. 88. Grimestad *Grtmusfaðir. 89. Manneraag *Marnarakr. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: Ausland, maaske af mandsnavnet Auði eller ogsaa af mands- navuene “—1uðgils eller Auðgeirr. BjøWrnstøl, sandsynligvis af et af de to mandsnavne Bjǫrn eller Bjarni, eller maaske af dyrenavnet bjørn. Grimestad, enten af mandsnavnet Grimr eller af et andet personnavn med stammen Gr-im eller ogsaa af elvenavnet Grima. Hallingskaar (udtales hadding) kommer sandsynligvis af mands- navnet Haddingr, muligvis ogsaa af kvindenavnet Halldis. Haraldst(Zd kommer af mandsnavnet Hav-aldr. Hundsdal, enten af mandsnavnet Húnn, muligens ogsaa af dyre-navnet hundr eller af et andet ord med hund som første led. Kalland er antagelig Kalj“aland. Ramsland er maaske at forklare af mandsnavnet RajÝn, mu- ligens ogsaa af fuglenavnet raj’n, ravn, eller af plantenavnet ram-s. Skolland (udtales Skaddarm) er sandsynligvis at forklare af mandsnavnet Skolli. 0ldfund i Øislebø: Stenalder . . . O Broncealder. . . . O Ældre jernalder . . 2 Yngre jernalder . . . l Tilsammen 3 Af ældre jernalders fund er det ene fra Gangsaa meget interessant Her fandtes nemlig to pra-gtfulde Spænder af bronce Og sølv, respektive sølvbelæg, som hører til de allerstø1—ste sjel- denheder i Norge. Desuden fandtes nogle glasstykker og 2 ler- urner. Fundet opbevares i universitetets oldsagsamling. Det andet fund er fra Heddelan(l. Yngre jernaldersfundet er fra FyglestCeid. Paa gaarden Solaas findes paa et fladt bjerg to parallele linjer Og derimellem flere «rune1—». Dette maa efter professor Rygh-S mening være en helleristning og aabenbart forestille en uty(lelig