Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/282

Denne siden er ikke korrekturlest


ØISLEBØ HERRED. 27l l. Fra chausseen ved Øislebø kirke med jernbro over Man- dalselven østover til 1S)“ævesland sag, der danner knudepunkt for 2gjennemgangsveie til Krestiansand og l til Trysjjor(I i Søgne. Sjævesland bro, der er bygget med statsbidrag i 1895, har et spænd med pladebærere af 13 m.s længde og 4 m. kjøre- bredde samt et fagværkspænd af 45 m.s længde og 2.6 m. kjøre- bredde. Veien har vestenfor broen en bredde af 3.8 m., østen- for af:2.5 m. med største stigning ca. 1:8; længden udgjør ca. 2.2 km. 2. Fra rS]jænesland bro sidevei nordover langs østre side af elven til gaarden (;’sland; bredde 2.Ö m., største stigning 1:8 og længde ca. l km. 3. Fra Sjæoesl-and sag ret i øst om Birkeland og Eigsaa til Søgne grændse nær Ausland (Skuggedalsveien), hvorfra gjennem sidstnævnte herred over D—onstad .færgested fortsættes til Kristian- saud (kfr. bygdevei nr. 5 i Søgne og Greipstad). Veibredde 2.5 m., stigninger indtil ca. l: 7; længde ca. 8.8 km. 4. Fra sidstnævnte vei ved Eigsaa sidevei i sydøstlig ret- ning til Øigaren nær vestre ende af Auslandsvatn, hvorfra en tarvelig privat vei fortsætter til gaarden Solaas. Den rodelagte vei er nybygget og flad med 3.2 m. bredde og længde ca. l km. 5. Fra Sjævesland sag nordover langs Høievasdraget til Høievatn og derfra østover om Bredland til Greipstad grændse ved Skaars ()igar, hvorfra haves gjennemgangsvei nordenom Tron- 8tadvatn til Kristiansand (kfr. bygdevei nr. 4 i Søgne og Greip- stad). Indtil Leirkilen Ved Høievatn er nyere vei med 3 m. bredde og største stigning 1: 1O; herfra til Greipstad grændse meget smal og bakket, ældre vei med bredde 2 a 2.5 m. og stig- ninger indtil l: 5. Samlet længde 13.5 km. 6. Fra Leir-kilen ved sidstnævnte vei sidelinje nordover til gaarden Høie; flad vei med bredde 2.5 m. og længde 1.1 km. 7. Fra Sjævesland sag gjennemgangsvei i sydøstlig retning Om Nome, Hær og Brunvatn til Søgne grændse ved Solbjørg, hvorfra gjennem sidstnævte herred (bygdevei nr. 13) fortsættes ned til Trysjjord. Bredde 2.Ö m., største stigning ca. 1:7 og længde inden Øislebø 9.9 km. 8. Fra Brunvatn ved sidstnævnte vei sidelinje i nordøstlig retning til gaarden Ramsland; ny vei med bredde 2.Ö m., stig- ning l:8 og længde ca. 2.4 km. 9. Gjennemgangsvei fra chausseen nær Hed(lelamI (caZ 2 km. nordenfor Øislebø kirke) i vestlig retning om Gangsaa og;lIa1meraag til Nordre Undal grændse vestenfor Grimesta(l, hvorfra rode- 1?gt vei (bygdevei nr. 2 i Nordre Undal) fortsætter ned til Spil- Im8— Særlig inden sidstnævnte herred har veien enkelte tunge balrker; inden Øislebø benyttes nærmest Hedde1and tildels en