Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/284

Denne siden er ikke korrekturlest


LAUDAL ZHERRED. 273 Laudal heri-ed. Laudal herred (97.73 km.2, i 1891 836 indbyggere, i 1900 782 indbyggere) indbefatter Laudal anneks af Holme præstegjel(l. Det er en del af Øislebø og Laudal lensma)2dsd1Ls“tx“ikt og en del af Heddeland thinglag. . Laudal Sogns gamle navn var Laugardals sökn. Laudal herreds østlige del ligger paa begge sider af Man- dalselven og derhos paa nord— og sydsiden af den fra vest kom- mende Laudalselv. Bebygningen ligger i de nævnte dalfører, og derhos er der nogle heiegaarde. Herredet har en del væksterlig skog, tildels granskog. Den største del af Laudal herred ligger paa vestre side af Mandalselvens midtre løb; kun en liden del af herredet ligger paa elvens østside. Hei-redet er et indlandsherred. Laudal annekskirke ligger i Laudal herreds sydøstre del under nordlig bredde 58Ó 14‘ 4O“ og under længde vest for Kri- stiania meridian 30 12‘ —57“ paa Mandalselvens vestside. Laudal hei-reds største udstrækning fra nord til syd er ca. 16.5 km. og fra øst til vest ca. 10 km. Laudal herred omgives af Bjelland, Finsland, Øislebø og Nordre Undal herreder. Herredets samlede areal er fastland. Laudal herred gjennemskjæres af Mandalen, som i den nordre del gaar nær grændsen mod Finsland og gjennem herredet i dets sydøstre del. Denne dal er i den nordre del trang; mellem Laudal kirke og grændsen mod Øislebø har den en temmelig bred dalbund, dels med skogmoer og dels med gaarde. Denne dal og Laudalen, der fra Laudal kirke gaar mod nord- vest, deler Laudal herred. Landet vest for Mandalen og nord for Laudalen Or for det meste tæt skogbevoksede fjeldstrækninger med steil skraaning mod Mandalen og delvis ogsaa mod Laäudalen. Toppe er det trigonometriske punkt Skogsm(ten, hvis øverste del nu er skogbar, mens der endnu er spor af tidligere skog; 1S)ølleheia ligger ved Aagevatns nordvestside. Den nordligste del af denne Strækning mellem Laudal her- reds grændse mod Bjelland i nor(l, Haraldstad gaard i øst, l8 — Lister og Mandals amt II.