Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/290

Denne siden er ikke korrekturlest


i.A1:1)A1. HEmus1). 279 7 storfæ, 2 faar-, 5 høns. Udsæd i l890 va-r: 0.12 bl. rug, 0.70 bl. byg, 3 hl. blandkorn, 7 bl. poteter. 0.5 ar anvendtes til næ- per. 0.5 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører I huSmandsplads. .JOaal(md, af skyld 3.4() mark. Husdyrhold i 189l var: I hest. 7 storfæ, 4 faar, I svin. Udsæd i l890 var: l bl. bygg 3hl. blandkorn, 6 bl. poteter. 1ste januar l891 bavdes her 2 4—hjulede arbeidsvogne. 2lUaal(m(I med Kol(md, af skyld 4.45 mark. Husdy1—hold i l891 var: 1 hest, 5 storfæ, 4 faar, 4 høns. Udsædi l890 var: 0.5 bl. rug, 3 bl. byg, 6 bl. poteter, 4 kg. græsfrø. 1ste januar l89l bavdes her 3 2—hjulede arbeidsvogne. Til gaarden hører 2 hnsmandspladse, hvor der paa den ene plads i 1891 holdtes 2 hons, og paa hver af pladsene var i 189O udsat 2 bl. pot-eter. Gamle gaardnavne i Laudal herred er: 4. Aagsæd .“1k1“ssetr. 5. Skuland Skúji1land. 7 . Harald stad =?=I—Iar(1ldsst(:()ir. l4. Hundsdal áns(lalr. 17. Tisland *Teilsl(md. 21 . F jælestad *F)“alarstaðWir. 23. Laudal Laugardalr. 25. Hallingskaar ad‘lingsskor. 29. K alland *Kalj“alan(l (“.’j. 32. Stokkeland =?=Stokka lam]. 33. Tjomsland *IUal Ml18Z(I)NY . 41. Augland *A uklan(l. 4 2. *GZeimsakr. 44. *J[jál(m(l. 45. *Iij(l)’I?(l(T7—S’ffǫð2lZl. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaar(l- navne: Hun(lsdal, sandsynligvis af mandsnavnet I—Iúmc, muligens 08833 af dyrenavnet hem(lr eller et andet ord med hund som I8te led. 0l d f u n d: Stenalder . . . O Broncealder . . . O Ældre jernalder . . O Yngre — .... 3 Tilsammen 3