Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/304

Denne siden er ikke korrekturlest


FINSLAND HEBHE1). 293 være fuldført en fortsættelse af veien til Bjelland grændse ved -S’zmdbø og videre gjennem sidstnævnte herred til KOZGIl(l (bygde- vei nr. 7), hvor den kommer i forbindelse med gjennemgangS— veien Hægeland-Bjelland kirke. Herved kommer veien til at kunne benyttes baade som jernbanevei for det nordlige Finsland og som præstevei mellem sidstnævnte herred og Bjelland istedet- for den nuværende vei om Mannflaavatn. Partiet Røi1—aas-—Koland oparbeides delvis med jernbanebidrag. Veibredden er 2.6—3.2 m., største stigning nordenfor Frikstad l: 10 og samlet længde Lau,s- land-Bjelland ca. 10r.6 km. 3. Fra Kilen ved bygdevei nr. 1 i nordøstlig retning om Leipsland til G—rindelánd, hvorfra privat kjørevei staar i forbindelse med den rodelagte bygdevei Tjomsaas-Setesdalsveien inden Hæge- land og Øvrebø hei-reder. Veibredde 2.5 m.; indtil Leipsland er ældre vei med stigninger indtil l: 6, herfra til Grindeland nyere med stigninger 1: 8, samlet længde er 7.8 km. Den samlede længde af de offentlige bygdeveie inden Fina- land bliver saaledes 31.4 km. Andre kjørbare veie. Af kjørbare gaardveie har Fins- land herred kun smaastumper, der fra de enkelte gaarde fører til rodelagt vei; enkelte af disse gaardveie er oparbeidede med kom- munebidrag. Rideveie (fodstier). Ridevei fra Finsaa(lal til Friksta(] har tabt en væsentlig del af sin betydning efter anlæg af bygdevei nr. 2. Ridevei gaar fra bygdevei ved Flo“istøl om “I‘’inslaml kirke over Spikkeland ind i Øvrebø herred, hvor den ved Greipsland støder paa den nu nedlagte bygdevei fra Underaasen i Søgne. Fra Spikkeland staar den ved en tvervei i forbindelse med bygde- vei ved nordenden af Livatn. “ Bygdeveien til Røiraas fortsætter som ridevei mod nord ind i Bjelland herred. Denne vei i forbindelse med den rodelagte vei fra Reiraas til Finland kirke og en ikke rodelagt ridevei herfra østover forbi Espeland, Leipsland og til Øvrebø kirke var tidligere aasdistrik- ternes almindelige vei til Kristiansand og benyttes endnu meget af drifter. Finsland herred var i 1899 delt i 6 skolekredse med 98 undervisningsberettigede børn og 4 lærere.