Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/317

Denne siden er ikke korrekturlest


306 I.lS’I’IiR oc MAN1)A1.S AMT. sydover til Apaasæ og Moland m. fl. Enkelte heiegaarde er dog fuldstændig uden kjørevei. Rideveie (fodstier). Der er mange rideveie; rodelagte er saaledes: l. Vei fra Hægel(md kirke over I—Iøvrilsland og gjennem Sølvskaret til Bjelland er rodelagt indtil gaarden Skar-et. Ned til Bjelland er den brat. 2. Ridevei fra Bjelland kirke over Yll?(T’(’—Sl(l7’t(l til Hell(m(li Finsland og videre til Finsla-ud kirke var tidligere aaSdøle1—nes almindelige vei til K1—istiansand og benyttes endnu som driftevei. Z Vei fra Eiv(1nsfad nordover til Kalland i Hornnes og Iveland herred. 4. Vei fra hovedveien over Bø-eilien og Valebrokken til nr. 5. Vei fra Skogen i Øislebø herred over Gjemlestad og til gaarden Hcmdsdal, ligeledes i Øislebø, falder paa et kort stykke inden Bjelland herred. 6. Vei fra nr. 5 over Apaasæ til hovedveien ved T rygsland. 7. Vei fra Biktjøn i Søndre Undal over Solberg til bygdevei nr.4. 8. Vei fra Skotlý(rg ved hovedveien lidt nord for Bjelland kirke over Seland til bygdevei nr. 2. 9. Vei fra hove(lveien lidt nord for gaarden Foss over Seland, hvor den skjærer nr. 8, og til Grindum kirke. Veiene er farbare med hest. Bjelland og Grindum herreder tilsammen var i l899 delt i 13 skolekredse med 285 undervisningsberettigede børn, 6 lærere, l lærerinde. Grin-1dum heri-ed. Gr‘imlum hgm“red (l30.46 km.9, i 1891 899 indbyggere, i 1900 909 indbyggere) udgjør Grindu-m sogn af Bjelland præslexeld. Det er et lensmandsdistffkt og en del af Bjelland thinglag. Grindum Sogns gamle navn var sandsynligvis G1“in(Ieims s(ikn. Grindum kirke ligger under nordlig bredde 58‘’ 26‘4O“ og under længde vest for Kristiania meridian 3‘’18‘3O“. Grindum herreds største udstrækning i nord og syd er 19 km., i øst og vest ]0 km. Grin(lum herre(l omgives af Bjelland, Nordre (7ndal, H(egc’bO— slad, .4aseral og Horm1(—s læerred(*r.