Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/345

Denne siden er ikke korrekturlest


334 1.1STEB OG MANDALS Ax1T. II(m(lelan(l, 2 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 5.09 mark. I“ïl’lSdyl’h01d i 1891 var: 1 hest, l1 storfæ, 14 faar, 16 gjeter, 1 svin, —l høns. Udsæd i 1891 var: O.34 bl. rug, 3.2 bl. byg, 3 hl. ham-e, 9.6 h1. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Over 3 sky]dmark har endvidere: .—lasel(md, af skyld 3.24 mark. Aaseland, af skyld 3.52 mark. Forgaard, 3 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 4.23 mark. Au-stø-hus, udtales Austru, af skyld 3.93 mark. .4ustrhus, af skyld 4.6:3 mark. .—lI18tl’hll-S’, af skyld 3.2I mark. Næ-dgaarden, af skyld 3.86 mark. Rossel(md, af skyld 3.26 mark. Rosselan(l (2.90) og Smedland (1.96), af skyld 4.86 mark. Eikerapen, af skyld 3.31 mark. Kyll(m(l, udtales Kjyddan, af skyld 3.83 mark, har l husmands- plads. ]xÏyllaml, af skyld 3.83 mark, har I husmandsplads. .lIjaa- l(md,X—af skyld 3.84 mark. .lIjaalaml, af skyld 3.84 mark. Linjord, af skyld mark. Linjord, af skyld 3.89 mark. Kiftelcdal, udtales Ix)i(Zjaasta„ af skyld 3.05 mark. Kittel.sd(1l, af skyld 3.26 mark. .—1(m:l(md, skrives almindelig Oml(md, af skyld 2.37 mark. Ta-(*it, af skyld 23.30 mark. Tv(‘it, af skyld 3.29 mark. TvcWit, af af skyld 3.30 mark. l-’ormelien, af skyld 3.97 mark. HGmZFZd1ld, 5 særskilt sky1(lsatte parceller, tilsammen af skyld 3.08 mark. Ga m le gaard n avne i Aaseral herred er: Aasen-al sogn, fl-S’(ll’(lZS sökn .— 4 . Austrhus * A ustrh:is. 5. Røiseland *Røysalan(l. 10. Espelien *Espi l f ð . 13. Aakernes *.4kranes. l 5. Haavestol *]—Id l‘?(l)’ð8—S’l“ǫ()llZZ(:’j. 17. Re-iarsdalen *Reiöars(lalr. — 2li. Torsland þ(irisl(md. 28. Madland *.lIatl(m(l (skr. JI(llZ(lllIZ l413). 29. Øiuvstad O;Zjll(]Û9—S“t(lðWl“l’. 31. Vasbotnen * VatZb()br.

 Haavaarstad *Há 1;(1rðsstaðir. “

34. Mjaaland *.l(jáland. 36. Kittelsdal *Ketilsdalr. 37. Aamland *Almland. 38. Tveit *þveif. 40. Nesland *ÄÝ(’—S’Z(lIl(Z. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: Haar-aarsfa(l, af mandsnavnet H(i(“(1r()r. Det samme er maaske tilfælde med H(l(ll’(’—9fOZ. i