Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/358

Denne siden er ikke korrekturlest


NORDRE UNDAL I—IERRED. 347 Valand, 2 særskilt skyldsatte dele, tilsammen af skyld 4.24 mark. Husdyrhold i 1891 Var: 1hest, 6 storfæ, 1O faar. Udsæd i 1890 var: 1 hl. rug, O.70 hl. byg, 0.7O hl. havre, 0.35 hl. havre til grønfoder, 7 hl. poteter, 10 kg. græsfrø. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Valand, af skyld 4.18 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 6 sto1—fæ, 9 faar. Udsæd i 1890 var: 1.50 hl. rug, 1.4O hl. havre til grønfoder, 7 hl. poteter, 8 kg. gi-æsfrø. O.1O ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 hav-des her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Høiland, af skyld 4.89 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 13 storfæ, 6 faar, 1 høne. Udsæd i l89O var: 4 hl. havre, 5 hl. poteter, 0.1O ar til gu1erødder, 0.40 a-r til turnips. 1ste januar 189l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Fidland, udtales Fiddan, (l.9O) med Havre-Seland (1.6O) og 2 dele (O.26 og 0.26) af Stavedalen, tilsammen af skyld 4.02 mark. Husdyrhold i 189l var: l hest, l0 Storfæ, 8 faar, 1 svin,2 høns. Udsæd i 1890 var: 6 hl. blandkorn, 7 hl. poteter, 2 ar til turnips. 1ste januar 189l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. A I Vigmostad sogn: Hægebostad, 2 særskilt skyldsatte dele, tilsammen af skyld 4.I0 mark. Husdyrhold i l891 var: 1 hest, 5 storfæ, 3 faar, 4 høns. Udsæd i 1890 var: 0.17 hl. rug, 3.5O hl. havre, 4.2O hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Tryland, øvre (3.16) med en parcel af Tryland, nedre (l.15), tilsammen af skyld 4.31 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 8 storfæ, 4 faar. Udsæd i 189O var: O.“17 hl. hvede, 2.8O hl. blandkorn, O.35 hl. havre til gi-ønfoder, 5.60 hl. potete1—, 0.10 ar til gulerødder. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeids- kjærren Tryland, 9vre, 2 særskilt skyldsatte dele, af skyld 5.42“mark. Husdyrhold i 189l var: 1O storfæ, 4 faar, 1 svin, 1 høne Ud- sæd i l890 var: 0.06 hl. hvede, 3.80 hl. blandkorn, 1 hl. havre, O.70 hl. havre til grønfoder, 5 hl. poteter, 4 kg. græsfrø. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Over 3 skyldmark har endvidere: I Konsmo sogn: Nebstad, af skyld 3.56 mark. Vivlemo, skrives almindelig Veblemo, af skyld 3.48 mark. Skarpe-Sel(m(l, kaldes Seland, af skyld 3.57 mark. Kor1smo, skrives almindelig Konnesmo, 3 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 3.02 mark. Konsmo, se foregaaende, 2 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 3.46 mark. Valand, af