Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/374

Denne siden er ikke korrekturlest


SØNDRli UN1)AI. I—1liRRED. Gjenstand for fiskeri er laks, ørret, torsk, 363 sei, l yr, berggylte, bIaastaal, flyndre, hyse, makrel, sild, aal og hummer. Det samlede udbytte af fiskerie1—nei Søndre UndaI herre(l: 1895 l896 l897 l898 . . 1899 l9OO O t U C O O C C C O O C O O Udbytte af laks— og sjøørretfisket Cndal herred: 1895 189ö 1897 1898 . . 1899 l9OO .......... Kr. 144OO 10850 1461O 1388O 13 450 99lO i sjøen i Søndre Kr. 3 (iOO I O50 2 O5O 3 88O 3 33O 4 71O Udbytte af hummerfangsten i Søndre Undal herred: 1895 . . l896 1897 l898 1899 l9OO Udbytte af andre fiskerier i Søndre l895 l896 1897 1898 . . 1899 19OO I l899 var der i Søndre Undal 13 indu med en samlet arbeidsstyrke paa 19l mand. Var I6 med 22O hestekræfter. Kr. 4 8OO 4 4O0 6 32O 5 5OO ti (i0O 3 850 Un dal herre-d: Kr. ti 0OO 5 400 ti 24O 4 500 3 52O l 350 strielle anlæg Motorernes antal