Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/378

Denne siden er ikke korrekturlest


SØNDRI—I UNnA1. Hr-:ImE1). 367 poteter. O.2O ar anvendtes til gulerødder, 0.21 ar til kjøkken- havevæl(ster. 1ste januar 1891 havdes 1 2—hjulet arbeidskjærre. Alle opgaver over husdyrhol(l og u(lsæ(l m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme er: M(eresland, skrives almindelig Man-itsland, med Gaubedal, al- mindelig skrevet Gaupedal, af skyld 3.54 ma-rk. Husdyrhold i l891 var: 1 hest, 9 storfæ, 5 faar. Udsæd i 1890 var: 0.35 hl. byg, 6.55 hl. havre, O.8O hl. havre til grønfoder, 6 hl. poteter. 0.08 ar anvendtes til gulerødder, O.20 ar til næper, 0.08 ar til kaa1og O.36 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidsl(jærrer. Engeland, af skyld 3.68 mark. Husdyrl1old i l891 var: l hest, 9 stor-fæ, 6 faar, 1 høne. Udsæd i 1890 var: O.5O hl. byg, 4 hl. havre, 4 hl. poteter. 0.15 ar anvendtes til kjøkkenhave- Væksten 1ste januar l891 havdes her 2 2—hjulede arbeids- kjærren — Eigeland, øv)—e, af skyld 3.08 mark. Husdyrho1d i 1891 var: l hest, 8 storfæ, 2 faar-. Udsæd i 189O var: 3 hl. havre, 3 hl. byg. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Tr(Pdal, af skyld 3.66 mark. Husdyrhold i l891 var: 1 hest, 8 storfæ, 4 faar, 2 høns. Udsæd i 1890 var: O.36 hl. bland- korn, l hl. havre, 3 hl. poteter. O.20 ar anvendtes til gule- rødder, O.1 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar hav-des her 2 2—hjulede arbeidskjærrer og l høstemaskine for slaat Og skur. Ti-æ(lal, 3 parcel1er (2.54) og en parcel (1.78) af Vigedal, af skyld 4.32 mark. Husdyrho1d i 1891 var: 3— heste, 6 storfæ, 5 høns. Udsæd i 189O var: 2 hl. blandkorn, 1.3 hl. havre, 4 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her l 4—hju1et arbeidsvogn, 2 2—hjulede arbeidskjærrer, 1 høstemaskine for slaat og skur. Tor-el(md, skrives almindelig Thorlan(l, (1.74) med Blørstad (2.2:3)„ af skyld 3.97 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 5 storfæ, 13 høns. Udsæd i l89O var: O.70 hl. hvede, 4 hl. havre, (i hl. poteter. 0.10 ar anvendtes til gulerødder, O.1O ar til næper og O.10 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Under-ø, af skyld mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 6 storfæ, 7 faar, 2 høns. Udsæd i 1891 var: O.3O hl. hvede, 0.3o hl. rug, 0.6O hl. byg, 3 hl. havre, 8 hl. poteter, 5 kg. græs- frø. l.10 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189l hav-des her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører 1 hus- mandsp1ads med 2 faar og 2 høns og i udsæd O.—54 hl. havre‘, 4.32 hl. poteter. 0.70 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189l havdes her 1 haandkjærre. Vigeland, nedre, (3.11) med en parcel af L’ndal pr(e.s-tegaar(l