Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/380

Denne siden er ikke korrekturlest


søNI)BB uNI)A1. HERBE1). 369 Birkestøl (0.43), af skyld 3.83 mark. Husdyrhold i l89l var: 1 hest, 7 storfæ, 4 faar, 3 høns. Udsæd i 1890 var: O.7 hl. rug, 5.9 hl. l1avre, 0.80 hl. havre til grønfoder,W6 hl. poteter, 12 kg. græsfrø. O.5 ar anvendtes til kaalrabi, O.3 ar til gulerødder, O.2 ar til andre rodfrugter og 1 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører l husmands- plads, uden husdyrhold i l89l og med udsæd i 1890 af 1.40 hl. poteter. 0.01 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Erseid (3.69), skrives almindelig Ertseid, udtales Ærrse, med en parcel af Vasland (l.37), af skyld 5.06 mark. Husdyrho1d i l89l var: I hest, 9 storfæ, 6 faar, 1 svin, 1 høne. Udsædi 1890 var: O.o5 hl. hvede, 0.5 hl. rug, 0.5 hl. byg, 3.5 hl. havre, 5 hl. poteter, 1.5 kg. græsfrø. O.15 ar anvendtes til kjøkken- havevækster. 1ste januar l89l havdes her 4 2—hjulede arbeids- kjærren Til gaarden hører l husmandsplads, Gaupedal, med husdyrhold: 2 kjør 1 ka1v, 1 faar, l høne. Udsæd: 3.4 hl. poteter; 0.08 ar anvendtes til gulerødder, 0.02 ar til næper og O.5 ar til kjøkkenhavevækster. Gaaseland, af skyld 4.34 mark. Husdy1—hold i l89l var: 1 hest, 6 storfæ, 9 faar. Udsæd i 1890 var: 0.12 hl. byg, 5.60 hl. havre, 6 hl. poteter. O.10 ar anvendtes til gu1erødder. 1ste januar l89l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Gje129kedal (3.9O), skrives almindelig Gidskedal, med Rauberg (l.77), af skyld 5.67 mark. Husdyrhold i l89l var: l hest, 7 8torfæ, 4 faar, 1 svin, 3 høns. Udsæd i 189O var: 0.18 hl. hvede, O.36 hl. byg, 0.36 hl. blandkorn, 3 hl. havre, 5 hl. poteter, 3 kg. græsfrø. O.1 ar anvendtes til gulerødder, 0.05 ar til kjøk- kenhavevækster. 1ste januar 189O havdes her 2 2—hjulede ar- beidskjærrer. Far-dal, 2 parceller (1.72 og 1.18), med en parcel (0.46) af He-ddan, ogsaa kaldet O(Iegaarden, af skyld mark. Husdyr- hold i l89l var: 1 hest, 6 storfæ, 6 faar, 5 høns. Udsædi 189O var: 1 hl. byg, O.34 hl. havre, 6.4O hl. poteter. O.(h3 ar anvendtes til gulerødder, O.5 ar til næper og 0.05 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ophus, stor-e, 2 parceller, af skyld 3.82 mark. Husdyxrhold i l89l var: 1 hest, 7 storfæ, 6 faar, 4 høns. Udsædi 189O var: 0.20 hl. hvede, O.2O hl. rug, 0.2O hl. byg, 2.88 hl. havre, 5.76 hl. poteter, 2 kg. g1—æsfrø. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Gamle gaar dna V n e i Søndre Undal herred er: Valle sogn, Vallar sökn .— 1. Smedsland *Smiðslan(l. 3. Eivenstad *Oyvindarstaðir. 24 — Lister og Mandals amt II.