Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/400

Denne siden er ikke korrekturlest


SPANGEREID HERBEI). 389 Fladstad, af skyld 3.40 mark. Husdyrhold i 1891 var: 8 8torfæ og 6 faar. Udsæd i 1890 var: O.15 bl. hvede, 1.20 hl. byg, l bl. havre, 7 hl. poteter. 0.08 ar anvendtes til gulerødder, Og 0.03 ar til kjøkkenhavevækster. Gamle gaardnavne i Spangereid herred er: l 44. Haavestøl *H(ivarösstǫðull(2). l 46. Hægeland *Helgaland. 149. Møgedal *Mykidalr. l 54. Præsthus *Presthús. l 55. Gare * Garðar. 1 57. Ramsland *Rafnsland. l59. Høiland *Høyland. 1 68. Stus vi g * Stúj2s-vik. 169. J ørenstad *—]ǫrundarstaðir. l 7 2. Haraldstad *Haraldsstaðir. 176. Hovde *Hǫ.föi. I 7 7 . Gitlevaag * Geisluvágr. l 7 9. Gitlestein * Geislustei1m. l80. Mydland *Mýrland. l 85. Leksbø *Leik“9bær. l 86. Aamland *‘4lmland. l 8 7. Fladstad ’“ Flatarstaðir. 188. J aasund *2Wcisund. 189. Kiddelsnes *Ketils-nes. ɔ C En del af disse navne er forklaret under Søndre Undal l1erred. Oldfun d i Spangereid herred: Stenalder A ...... . O Broucealder . . . O Ældre jernalder . . . 39 Yngre — . ..... 3 Tilsammen 42 — Det forholdsvis store antal fund fra ældre jernalder skriver ?i8 væsentlig fra professor O. Ryghs udgravninger paa Spangereid 1 l879. Han undersøgte ialt 44 hauge, af hvilke samtlige, hvori 8I’3Vgods fandtes, paa en undtagelse nær tilhørte ældre jernalder. Haugenes ydre form varierede meget. Ligene var overalt brændte, hvor ben kunde paavises, og det samme har formodentlig ogsaa været tilfældet ved de øvrige grave. Paa oldsager var disse grave i det hele fattige. Af det samlede fund udgjør lerurnerne den