Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/426

Denne siden er ikke korrekturlest


VANSE HERRED. 415 l 1899 var der i Vanse (i industrielle anlæg med en samlet arbeidsstyrke paa 191 mand. Der er ingen motorer. Der var i 1899 5 baadbyggerier med en samlet arbeidsstyrke af 34 arbeidere og et skibsværft med 19 arbeidere. .4nlæg for baa(lbygger“i i 19()(). E aa C=“—Ð m“ —G .H,:; E må aa É“§ E ä“c=: l §g=; å An1æggets navn og beliggenhed. å a ” Ë,“; gå Baa.denes art G -—B E ’—’,„.Cv “ r-1 gå §s gå §

 ll l d d “ fKr.

A. Finkelsen, Lun(leva1agen 2 13 ll2 skjegter. —l —l0O 1 skoite. J. Abrahamsen, Sømehavn 4 5 1 galǫas. 13 70O I skøit-e. l lyst-kutter. 2 flskekuttere. B. S. Brek11e ...... 6 9 2 baade. 6 40O 7 skoiter. Oscar Tennesen, Vatne . . 9 12 8makrelskøiter. 1415O 3 fragteSkoiter. I (lorgekutter. Abraham Nilsen, Vatne . . 8 11 10 Skoiter. 14 115 1 lodsskeite. Henrik Tønnesen, Vatne . 8 8 8 skøiter. 9 85O Nils Jensen, Tjorve . . . 6 9 8 skeilter. l0 75O l baad. Henrik Janseu. Tjø1—ve . 2 1 1 skeite. I ö50 Bernt Nilsen, Vatne . . . 4 l 1 skøite. 1 850 Tonnes Jakobsen, Vatne . 2 l 1 skøite. I —l00 ’1’eodor Tounesen. Tjørve . I 2 1 (lykkerskøite. 6 30O l * l Skoite. T11W111x1c11 ........ Ïl 431 32v 72 l84 må 28 personer drev ved udgangen af aaret l90O la n d h a n d e l efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Vanse, ]yørve, Berhaug, Vei-e, Jølle, Lange-land, Elle. Der var i 19OO 1 indskrænket rettighed til udskjænkning af el. Før loven af 21de april 1902 om ladeste(let Far-sunds g1’æI1(l- ser var handelen med øl fri i Lushavn og Eigvaag, uden at dette gav anledning til misbrug. Handelen med øl var fri, fordi hver- ken Vanse herre(l eller Farsund l(ommune ansaa sine beslutninger Om olsalg gjældende for disse udhavne. Lister landboforeni11g begyndte i 1878; dens formaal er