Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/441

Denne siden er ikke korrekturlest


43O L1S’l’ER OG MANDALS AMT. Gamle gaard11avne i Vanse herred: Farsund sogn: 2. Vanse sogn “ 4 5. 6 9. 10. 11. 15. 16. 17. 20. 25. 29. 30. 33. 34 C n 36. 37. 38. 39. 4l. 43. 49. 53. 55. 56. 58 59. 62 (i33. 65. 66. 7 O . 71. 73. Huseby Mosvold F j ellestad Lunde Hauge, østre Torp Stokke Grimsby Hanauger Steinsvold Høiland Skeime Østhassel Midhassel Tjø1—ve Brekne Borhaug Vaagsvold Skollevold Langaager Vere Kylleberg Udal Vigmost;ad Elle Sigersvold Frøisti KnudStad Skagen Kjørvigen Listeid Skistad Frestad Eitlaud Grostol Húsabýr. Mos1—ǫllr.

 • .l?)allarsstaðir.

á Lundi. “ Haugar (Diplomatarium Norvegi- cum, XII, 40 (l316). Hermed menes maaske snarest Hauge, vestre, gn. 9l).

 • þorp.
 • Stokkar.

Gr“tm-sbýr. Heinangr. Steinsvǫllr.

 • Høyland.

Skeimin. (skr. østre Atla 1485). (skr. ri 2I[idhalse 1476). (skr. á Tyærne 1439; maaske feil for ]Ëyærue.?).

 • Breknar.

Borgarhaugar.

 V(íg8UǫlZ)’.
 • Skollavǫllr.
 • L(mgakr.

(skr. Viðrin 148O, Veiðrar 147(Û— (skr. Kyllabe1ä“g 1436, I(I1lZIIb(’I’g 1442) Am-—ri()“adalir.

 • Vlgmundarsta()ir.
 • El(la(
 • Sigarsc-ǫllr.
 • Frøysteim2.
 • Kmífssta()i)“.
 • Skagi.

Kyrvfk.

 • Lislaeið.
 • Sk1’ðasta()ir.
Fr-i() r(Zksstaðir(3).
 • Eiðsla)2d.
 • Gröu.9tǫ()ull.