Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/46

Denne siden er ikke korrekturlestKRlSTlANSAND BY. 37 Beskjæftigede ved: l. Offentligt arbeide og privat immaterielt erhverv —— em- bedsmænd, bestillingsmænd og private selvstændige næringsdri- vende — var 601. 2. Jordbrug og fædrift, havedyrkning og gart-neri m. m. 90.

 Sk0gdrift, jagt og flskeri m. m. 22.

4. Grubedrift, bergværksdrift, stenbrud, torvdrift, isdrift O. 5. Fabrikindustri, haandværksindustri, smaaindustri 1 904 6. Anlæg og vedligehold af kommunikationer m. m. 21. 7. Handel og pengeomsætning, herbergering og beværtning m. m. 875. “ 8. Landtransport, jernbane— og sporveisdrift 89. 9. Sjøfart, skibsfart, baadfart 391. 10. Havnevæsen, fyrvæsen, lodsvæsen, flødningsvæsen 19.’ 11. Post-, telegraf— og telefonvæsen 30. “ 12. Husligt arbeide 3101. l3. Formuesindtægt, føderaad, pension og ubestemt ar- beide 267. l4. Uden erhverv, privat forsørgede, offentlig understøttede, omstreifere, betlere og liredreiere m. m. og uopgivet 814. Ialt 8224 personer over 15 aar, 3459 mænd og 4765 kvinden I Kristiansand var i 1891 1407 beboede huse i almin- delighed med en hjemmehørende befolkning af 12 813 individer eller 9.9 indvaanere pr. hus. — Befolkningeni byen var fordelt paa 3 105 husholdninger, deraf 256O familiehusho1dninger med 11861 individer eller-4.6 individer pr. husholdning, medens de øvrige var logerende eller havde opholdssted i særskilte indretninger. Repræsentation, embedsmænd og j“nnktion(erer. Kristiansand danner et valgdistrikt, som sender 2 repræsentanter til storthinget. Kri- stiansand har 52 repræsentanter i kommunestyret, hvoraf en fjer- dedel danner forman(lskabet. Kristiansand er sæde for stij’tamtmanden i Kristiansand stift, der tillige er amffmand i Lister og Mandals amt. Kristiansand er retssted for Lister og Mandal lagsogn i Borgarthing og Agder lagdømme. Kristiansand er sæde for bzkkopen i Kristiansand stift, og byen danner et stiCftsprovsti, bestaaende af en menighed, som heder domkirkens menighed. I Kristiansand bor sorenskriveren i Toridal sorenskriveri. I byen er en bgf()ged, en politimester og en borgermeste1“. Der er en stads.fysikus. Der er to apotheker.