Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/478

Denne siden er ikke korrekturlest


hen-eder: I—II—ZRREI) HI—2RRI—2I). 467 Kr. 1898 l6 793 1899 15047 190O 13405 Udbytte af makrelfisket i Herred og Spind herreder: Hr. 1895 . 1875 1896 . 1560 1897 . l6O0 1898 . 90O l899 . 141O l9O0 . 1305 Udbytte af laks“og sjøørret1fisket i HGffGd og Spind Kr. 1895 380O 1896 4000 1897 1511 1898 2 323 1899 3 937 l9O0 3 6O0 Udbytte af hummerfangsten iHerred og Spind herreder: 1895 1896 l897 1898 1899 19OO Udbytte af brisling og smaasildfisket i I5p1nd herreder: 1895 ]896 I897 1898 Kr. 8 450 ] I 2O0 7 3ö() 10 80O 8 2OO 7 O00 Kr. . 2OO . 5O0 . 500 . 25O He1—red og